Norwegian-English translation of gjøre feil

Translation of the word gjøre feil from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre feil in English

gjøre feil
feilverb blunder, slip up, goof [informal], goof up [informal], go wrong, do wrong
Examples with translation
Ikke vær redd for å gjøre feil når du snakker Engelsk.
Det er normalt å gjøre feil.
Du bør unngå å gjøre slike feil.
Uansett hvilket musikkinstrument du ønsker å lære å spille, er det viktigste å unngå å gjøre feil fra begynnelsen av, fordi feilene du gjør lettere fester seg i hodet ditt enn alt det du gjør rett.
Ikke vær redd for å gjøre feil.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er bedre å premiere månedens fiasko enn bare å være opptatt av ikke å gjøre feil.
2.Du sier at mange kommer for å få hjelp bare fordi de er redde for å gjøre feil.
3.Vi er avhengige av å holde tempoet på topp og må treffe på langskuddene våre, sier Askers spillende formann Reidar Skorpen, dessuten må vi legge press på Ammerudspillerne og få dem til å gjøre feil.
4.Vi kan alle gjøre feil.
5.Den byråkratiske frykt for å gjøre feil er handlingslammende.
6.Dessuten er voksne altfor redde for å gjøre feil !
7.Det andre målet ble scoret av Elling Kjerstad efter at han hadde presset en Oppsalforsvarer til å gjøre feil.
8.Det er bedre å premiere månedens fiasko enn bare å være opptatt av ikke å gjøre feil.
9.Det er fort gjort å gjøre feil, og vi har tidligere i år bedt Fiskeridirektoratet om en presisering som vi nå skal få, sier Wiik.
10.Det er som kjent lett ikke å gjøre feil - hvis man bare ikke gjør noe i det hele tatt.
11.Det er umulig ikke å gjøre feil i et stort rederi som dette.
12.Det kreves rutine for ikke å bli usikker og gjøre feil under renn.
13.Det var trist å tape, og det var trist å gjøre feil når sensoren fra Bundesliga satt der med falkeblikk.
14.Efter den miserable åpningen spredte usikkerheten seg i rekkene, og vi begynte å gjøre feil som vi normalt ikke gjør.
15.Forsvarsspillet funksjonerte fintfint, kontringer og innøvde trekk stresset Nippons storvokste sønner til å gjøre feil, og det hele endte med 3114 efter 126 halvveis.
16.Han understreker viktigheten av grundig planlegging fordi det er dyrt å gjøre feil på dette feltet.
17.Hun fikk da overlevert pent innpakket denne kulerammen fra stenografene som en vennlig påminnelse om at det er menneskelig å gjøre feil.
18.Idag har vi for eksempel en utstiller som har laget et fullt ferdig videoopplegg i tillegg til instruksjonsheftet, slik at det praktisk talt ikke er mulig å gjøre feil.
19.Jeg har en stund vært inne på tanken om å gå over fra et 442system til 424, med to vinger som skal presse QPRforsvaret til å gjøre feil, sier Len Ashurst som har Clive Walker i tankene som en av vingene.
20.Man har rett til å forandre mening, rett til å gjøre feil og rett og slett si at man ikke vet.
21.Man kan aldri unngå å gjøre feil, men ved å styrke planleggingen og lære av erfaringene, tror jeg vi skal kunne gjøre en stadig bedre jobb.
22.Men det må være lov å være et alminnelig menneske, gjøre feil og kunne le av dem.
23.Nå har OleMartin foreldre som både kan gjøre feil og innse det.
24.Nå kan jeg bare si at vi har et desentralisert system som gjør det mulig for perifere personer på kontrakt å gjøre feil.
25.Samtidig greide ikke Askerguardene å få Ammeruds Bjørn Jørgensen / Audun Torgan til å gjøre feil, og Fahrbach kunne dermed motta ballen titt og ofte.
26.Selv om usikkerheten er stor og mulighetene for å gjøre feil mange.
27.Spillerne virker ufrie og nervøse mere redde for å gjøre feil enn villige til å skape overraskelser.
28.Vi leser om at politiet måtte gripe inn - men kan vi se helt bort fra at også politiet kan forivre seg og gjøre feil ?
29.partiet per definisjon ikke kan gjøre feil.
30.Millimeterinstrukssystemet" fungerer ikke lenger, fordi svært få tør ta avgjørelser av skrekk for å gjøre feil.
Your last searches