Norwegian-English translation of gjøre opp

Translation of the word gjøre opp from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre opp in English

gjøre opp
allmennverb bargain, negotiate
  forsoningverb make up
  butikkverb close, wrap up [informal]
  valgverb fix
  betalingverb settle up, pay the check, settle one's bill, settle one's account
  subjektverb settle, conclude, bring to a conclusion
Synonyms for gjøre opp
Derived terms of gjøre opp
Examples with translation
Men hvordan kan de gjøre dette?
Han kan gjøre seg forstått på engelsk.
Hvor enn du går kan du ikke håpe på suksess uten å gjøre en innsats.
Ikke vær redd for å gjøre feil når du snakker Engelsk.
Det kan være en fordel for meg å gjøre ting på denne måten.
Jeg har ikke den fjerneste anelse om hva det neste han vil gjøre er.
Utsett aldri til i morgen det du kan gjøre i overmorgen.
En kan ikke gjøre noe annet enn å beundre hans mot.
Jeg fortalte ham hva han skulle gjøre.
For å gjøre en lang historie kort, vi la ned stridsøksa.
Kan du gjøre det?
Det er ikke vanskelig å gjøre.
Det vil gjøre skade på kornet.
Du må gjøre det, enten du vil eller ikke.
Jobben hans har med trykking å gjøre.
Det er ikke hans sted å fortelle meg hva jeg skal gjøre.
Tenk på hva vi gjør med barna våre. Vi sier ikke til dem: "Noen mennesker tror at jorden er rund, og noen tror den er flat; når du blir voksen kan du, vis du vil, undersøke faktaene og gjøre opp din egen konklusjon." I stedet for dette sier vi: "Jorden er rund." Innen barna våre blir gamle nok til å undersøke faktaene har propagandaen vår lukket deres sinn...
En mann kan leve sunt, uten å måtte drepe dyr for å få mat, så hvis han allikevel spiser kjøtt, er han med på å drepe dyr bare for matlystens skyld. Og å gjøre det er umoralsk.
Jeg burde ikke måtte gjøre alt dette arbeidet alene.
Jeg burde ikke måtte gjøre det igjen.
Similar words

 
 

More examples
1.Det får hver og en gjøre opp med sin egen samvittighet.
2.Fremdeles strømmer det på med folk som ønsker å gjøre opp for seg og betale - dette til tross for at de hevder å ha god samvittighet og at de har handlet i god tro.
3.Husk at det er forbudt å gjøre opp ild i eller nær skogsmark i perioden 15. april15. september.
4.Man ligger kanskje noe bedre an når det gjelder benådning, særlig hvis man selv aktivt har prøvd å sone og vist vilje til å gjøre opp for seg.
5.Man skylder å gjøre oppmerksom på at lånet Pål Jacobsen fikk til bil på 68 000, kr. først ble ført opp som ren utgiftspost i VIFs regnskap.
6.Men vi tar ikke sikte på å gjøre opp med overskudd dette året, for de beslutninger vi tar vil være kostnadskrevende, foruten at de på kort sikt kan være upopulære.
7.Målet med konferansen var å gjøre opp status så langt, lære av hverandre og få et bedre grunnlag til å stake ut kursen for den resterende delen av Aksjon publikum.
8.Vil dere ta opp forestillingen fra scenen eller gjøre opptak fra studio ?
9.130 ganger har Everton møtt Liverpool i obligatorisk kamp, men for første gang skal de to lagene gjøre opp på helt nøytral grunn.
10.39åringen har handlet store varepartier på kreditt uten å gjøre opp for seg.
11.Arbeiderpartiet tok oljeinntektene på forskudd og overlot til kommende generasjoner å gjøre opp for seg.
12.Bedriftens styre og ledelse måtte vite at Horten Verft ikke kunne gjøre opp for seg lenge før den skrev til Regjeringen og ba om hjelp til å komme ut av likviditetskrisen.
13.Dag Otto tok bronse i Los Angeles, men ble frakjørt da de garvede yrkesrytterne skulle gjøre opp sitt mellomværende i Spania.
14.De kan gjøre opp til 30 knop, men de minste brettene synker så snart de ikke er i fart.
15.De sekssyv største kreditorene gav igår det konkurstruede Pax Forlag A / S en ny chanse til å gjøre opp med sine fordringshavere.
16.Den kunne ha tvunget Staten til å gjøre opp for seg, til å betale det et arbeid virkelig er verdt.
17.Det er imidlertid ikke mange påtaler i løpet av et år, sier Ole Solberg, som har full sympati for dem som ønsker å forlate en drosje som de føler seg usikre i, men passasjeren bør gjøre opp for turen.
18.Det er imidlertid klart at jeg kan forstå at passajerene vil forlate drosjen om det kjøres uforsvarlig, men de bør gjøre opp for seg.
19.Det gjenstår mange viktige renn i vinter, og jeg vil ikke gjøre opp endelig status for sesongen før de er over, var Magnar Lundemos magre trøst efterat langrennsfiaskoen var et faktum.
20.Det utelukkes ikke at turgjengere kan ha forårsaket brannen, så Nes fremholder at brannen er enda en foranledning til å advare turgåere mot å gjøre opp ild i skog og mark.
21.Det var idag de skulle reise hjem, men ingen kan gjøre opp med seg selv når avreisen skal stå.
22.Efter at Norges Bank i desember 1983 oppdaget stortingsrepresentant Dues innkjøp med kredittkort i Japan, ble han kontaktet med anmodning om å gjøre opp for seg.
23.Efter at kartleggingsfasen er avsluttet, vil gruppen gjøre opp status og legge frem analyseresultatene.
24.Efter en så rivende reformprosess kan det være bra å stanse opp et øyeblikk for å gjøre opp status, justere kursen, og så ta fatt igjen på oppgavene med nye krefter.
25.En 33 år gammel hotellmann har fått utlevert billetter for henimot seks millioner kroner fra NAF Reisebyrå i Oslo uten å gjøre opp for seg.
26.En banks likviditet - evne til å gjøre opp ved forfall - er i realiteten et spørsmål om tillit, og da er soliditet nøkkelen.
27.Enkelte hoteller ber også om opplysninger om firma og på hvilken måte vedkommende ønsker å gjøre opp hotellregningen.
28.Er det noen her som kan tenke seg å gjøre opp for mellomlegget ?
29.FINANSUTVALGET er idag og imorgen samlet i Heftyevillaen ved Frognerseteren for å gjøre opp Oslobudsjettet for 1985.
30.For Chiyon Matsushima er det ikke nødvendig å bla i papirer for å gjøre opp status.
Your last searches