Norwegian-English translation of gjøre rett

Translation of the word gjøre rett from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre rett in English

gjøre rett
allmennverb align, aline
Derived terms of gjøre rett
Examples with translation
Jeg vil gjøre det rett.
Jeg vil gjøre det rett.
Han har ikke rett til å fortelle meg hva jeg skal gjøre.
Uansett hvilket musikkinstrument du ønsker å lære å spille, er det viktigste å unngå å gjøre feil fra begynnelsen av, fordi feilene du gjør lettere fester seg i hodet ditt enn alt det du gjør rett.
Similar words

 
 

More examples
1.Dette sier Koranen Hvis dere er redd for ikke å gjøre rett mot de foreldreløse...
2.Forhørsretten fikk inntrykk av at begge siktede er kjekke gutter med vilje til å gjøre rett og skjell for seg, men lengre tids arbeidsledighet har brutt dem ned mentalt og satt dem i en situasjon som til slutt eksploderte.
3.Jeg synes jeg har så mange fordeler av Sverige at jeg vil gjøre rett og skjel for meg.
4.Av hans to protrettører var den ene Xenofon - for ubegavet til å gjøre rett mot ham, alle gode hensikter til tross.
Your last searches