Norwegian-English translation of gjenfinne

Translation of the word gjenfinne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenfinne in English

gjenfinne
databehandlingverb retrieve
More examples
1.Aron drar til den andre siden av jorden for å gjenfinne Solveig.
2.Artig å gjenfinne dialektord jeg kjente fra hjemme og sommerferiene på landet.
3.Det er efter min mening mulig å gjenfinne en tilsvarende tankegang i Springsteens tidlige produksjon.
4.Disse bevegelsene vil man derfor gjenfinne i alt liv.
5.Efter år med forsøk og mikroskopisk gransking av biologisk energi i" bionene" (som han oppdaget i Oslo) var det underlig for Reich å gjenfinne den samme blå utstrålingen i atmosfæren.
6.I bildene av 1930årenes sosiale virkelighet synes man å gjenfinne trekk av forfatterens egenopplevelser, da han måtte slå seg igjennom også som løsarbeider før hans bøker fant fotfeste for ham.
7.Jeg ønsker heller at menneskene skal gjenfinne seg selv, finne en poetisk dimensjon i bildene som de så kan gjenkjenne hos seg selv.
8.Kunsten det er en slags uskyld vi må søke å gjenfinne.
9.Luftforsvaret har ikke maktet å gjenfinne raketten, som var uladd.
10.Psykologen Willy Railo (innfelt) - kan han hjelpe Furuset guttene å gjenfinne taktene som ga seiersjubel i så mange høstkamper ?
11.Den som har glemt hva det er å være barn, og hvem av oss har ikke det, vil kunne gjenfinne brokker av livets uplettede mysterium i denne lille boken, kjærlig dedisert til Thorvald.
12.Den som har glemt hva det er å være barn, og hvem av oss har ikke det, vil kunne gjenfinne brokker av livets uplettede mysterium i denne lille boken, sier vår anmelder om Karin Bangs" Av bok ormenes liv", som utkommer i disse dager.
13.En eneste sekk er hverken stor eller bred nok til å rumme alle de stilelementer vi mener å kunne gjenfinne i hans bilder - i tillegg kan jo en passant også nevnes barokken og japansk kunst med pensel og som tresnitt men hvor meget han enn leker med vår lyst til å klassifisere : kunstneren røper seg alltid gjennom sin personlighet, sin" håndskrift".
14.Ja, var hele idrettsgleden falsk, når jeg ikke lenger kan beholde den - eller har krefter til å gjenfinne den ?
15.Miljøet er omhyggelig beskrevet og lett å gjenfinne, Møllenberg under Kristiansen.
16.Samlere av Janssengrafikk vil gjenfinne deler av seriene" Totentanz" (ialt 11 raderinger) og" Bettina" (18 stk.), som begge ble påbegynt i 1973, og følgelig ikke presenteres en suite.
Similar words

 
 

gjenfinne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjenfinnegjenfinnendegjenfunnet
Indikative
1. Present
jeggjenfinner
dugjenfinner
hangjenfinner
vigjenfinner
deregjenfinner
degjenfinner
8. Perfect
jeghar gjenfunnet
duhar gjenfunnet
hanhar gjenfunnet
vihar gjenfunnet
derehar gjenfunnet
dehar gjenfunnet
2. Imperfect
jeggjenfant
dugjenfant
hangjenfant
vigjenfant
deregjenfant
degjenfant
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjenfunnet
duhadde gjenfunnet
hanhadde gjenfunnet
vihadde gjenfunnet
derehadde gjenfunnet
dehadde gjenfunnet
4a. Future
jegvil/skal gjenfinne
duvil/skal gjenfinne
hanvil/skal gjenfinne
vivil/skal gjenfinne
derevil/skal gjenfinne
devil/skal gjenfinne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjenfunnet
duvil/skal ha gjenfunnet
hanvil/skal ha gjenfunnet
vivil/skal ha gjenfunnet
derevil/skal ha gjenfunnet
devil/skal ha gjenfunnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjenfinne
duville/skulle gjenfinne
hanville/skulle gjenfinne
viville/skulle gjenfinne
dereville/skulle gjenfinne
deville/skulle gjenfinne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjenfunnet
duville/skulle ha gjenfunnet
hanville/skulle ha gjenfunnet
viville/skulle ha gjenfunnet
dereville/skulle ha gjenfunnet
deville/skulle ha gjenfunnet
Imperative
Affirmative
dugjenfinn
viLa oss gjenfinne
deregjenfinn
Negative
duikke gjenfinn! (gjenfinn ikke)
dereikke gjenfinn! (gjenfinn ikke)
Your last searches