Norwegian-English translation of gjenforening

Translation of the word gjenforening from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenforening in English

gjenforening
allmennnoun reunion
Synonyms for gjenforening
hei
Similar words

 
 

More examples
1.Den uventet raske seieren i sør, den raske sentraliserende gjenforening skapte nye problemer store deler av befolkningen ikke var i stand til å møte.
2.Hvem har noen gang hevdet at østpolitikk betyr gjenforening ?" spurte han.
3.Gjenforening av Taiwan og fastlandet.
4.Alle politiske partier i Bonn avviste påstanden om en ny pangermanisme - et ønske om å samle alle tyskere i ett rike, mens det er uenighet om hvor" åpent" spørsmålet om en tysk gjenforening egentlig er.
5.Aller tydeligst har vel det kommet til uttrykk i kurv tre i sluttakten fra Helsingfors, om gjenforening av familier og i det hele tatt bredere kontakter på tvers av landegrensene.
6.Anja Breien lar oss møte klassevenninnene ti år efter forrige gjenforening med" Hustruer 2", mens vårt største produksjonsselskap, Norsk Film A / S også har satt 100 000 kroner inn i Wesenlundkomedien" Deilig er fjorden".
7.Bonns offisielle linje er derimot at muligheten for en fredelig tysk gjenforening som et uttrykk for den tyske befolknings selvbestemmelsesrett fremdeles står åpen.
8.Chon fikk støtte for sin sikkerhetspolitikk og løfte om japansk diplomatisk støtte i bestrebelsene på å få istand en fredelig gjenforening av Korea.
9.DEN BRITISKE avisen Daily Mirror tok onsdag til orde for en gjenforening av Irland.
10.Da synden ble sonet, forsvant den avgjørende hindring for menneskets gjenforening med Gud.
11.De innleder som regel samtalen med en gjest med samme tema ; gjenforening av Korea og Pyongyangs forslag om" tripartite", forhandlinger mellom Seoul, Pyongyang og Washington.
12.De kinesiske ledere fremholdt som sin mening at" fredelige omgivelser" vil være en nødvendig forutsetning for en eventuell gjenforening.
13.De skulle i første omgang dreie seg om en fredsavtale, derefter tilbaketrekning av amerikanske tropper fra SydKorea og endelig gjenforening.
14.De ønsker ikke å bruke den for å efterstrebe en gjenforening på tvers av de politiske realiteter i øst og vest som Gromyko og Andreotti har belyst.
15.Den riktig velsmakende og nesten til den andpustne frokost, ble avrundet med vakker gjenforening av ni filipinske søsken, adoptert og spredt i Norge, men nå altså gjenforenet i FrokostTV (Norges største og beste ukeblad ? ?)
16.Den sydkoreanske presidenten understreket igår nok en gang at han ønsker å møte NordKoreas president, Kim Il Sung, for å drøfte en eventuell fredelig gjenforening av Korea.
17.Det er en hovedpilar ved hele dets eksistens, og selv om en tysk gjenforening ikke er særlig realistisk idag, er det ingen som kan frata tyskerne drømmen om en slik" Wiedervereinigung".
18.Det kan totalt dreie seg om 8000 12 000 leirflyktninger som søker gjenforening i et tredjeland.
19.Det legges imidlertid ikke skjul på at det endelige mål, sett fra Dublin, er full gjenforening mellom republikken og de seks grevskapene i NordIrland som i 1921 valgte å forbli under britisk styre.
20.Det politiske budskap, særlig gjenforening av Folkerepublikken og Taiwan, ble fremhevet under feiringen.
21.Efter at også denne gruppen ble oppløst, prøvde Marriott seg på en gjenforening av Small Faces, og da det ikke fungerte, en gjenforening av Humble Pie (!).
22.En heftig strid er brutt ut i Bonn om hvordan den vesttyske regjering nå bør håndtere" det tyske spørsmål" tanken om en fremtidig gjenforening av de to tyske stater.
23.En rekke vesttyske pressemeldinger onsdag går ut på at DDR som del av en større" pakke" også vil redusere den omstridte tvangsveksling for vesttyske besøkende i DDR, øke reisemulighetene ved" påtrengende familieanliggender", utvide den forenklede besøksordning for folk som bor like ved grensen, og dessuten gi 5000 DDRborgere lov til å flytte vestover som ledd i programmet for gjenforening av familier.
24.For som politiker har alltid spørsmålet om en forsoning mellom nasjonalister (katolikker) og unionister (protestanter i nord) - og helst en gjenforening av øya - stått hans hjerte nærmest.
25.Gjenforening av øya er hans langsiktige mål.
26.Gjenforening er det endelige mål for de aller fleste tyskere ; prinsippet er fastslått i den vesttyske konstitusjon, og alle tyskere fra øst får vesttysk statsborgerskap automatisk, dersom de kommer over grensen.
27.Gjenforening er offisiell vesttysk politikk som hentes frem i alle festtaler - men som aldri har vært en bestemmende faktor for viktige utenrikspolitiske avgjørelser i Bonn.
28.Gjenforening vil alltid være målet, men jeg er realist nok til at det ikke står konkret på sakslisten, sa han.
29.Gjenforening vil alltid være målet, sa forbundskansler Helmut Kohl i Oslo igår.
30.Han bekreftet samtidig at tysk gjenforening er et langsiktig mål, og sa at det ville være unaturlig av tyskerne å oppgi ønsket om enhet.
Your last searches