Norwegian-English translation of gjenfortelle

Translation of the word gjenfortelle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenfortelle in English

gjenfortelle
allmennverb retell
Synonyms for gjenfortelle
Similar words

 
 

More examples
1.Disse assosiasjoner, som er velkjente for enhver vinterturist i fjellet, forekommer en plutselig absurde og lar seg knapt gjenfortelle med troverdighet.
2.Samme påske leste jeg i en norsk avis om en av våre kjente filmskapere at han ville gjenfortelle Ibsens" Terje Vigen", et av våre store nasjonalepos, på lerretet.
3.Vera Henriksen hører til de tvilende hva det siste punkt angår, og med sin siste bok" Verdenstreet" - har hun derfor satt seg fore ikke bare å gjenfortelle mytologien (det har vært gjort før), men ut fra en innføring i denne å gi oss våre forfedres verdensbilde, tolket ut fra deres forestillingsverden og ikke vår.
4.Det er umulig for den menneskelige tunge å gjenfortelle de ting som skjedde, så grufulle er de.
5.Jeg kan ihvertfall gjerne gjenfortelle en noe pussig episode fra en patrulje jeg hadde i Sandvika.
6.Eva Ramm har satt seg svært så ambisiøse mål i sin nye roman ; gjenfortelle Jesu liv, sett gjennom Mirjams (Maria Magdalenas) øyne.
7.Først da jeg var nådd frem til nettopp denne innfallsvinkelen, turde jeg si ja takk til Gyldendals oppfordring til å gjenfortelle Det nye testamente.
8.Jeg er ikke opptatt av å gjenfortelle kropp og muskler.
9.Og det blir raskt umulig å gjenfortelle denne hesblesende historie om en likkiste med fem millioner dollar som sendes som reisegods gjennom Amerika, skarpt forfulgt av en rekke mennesker som ikke rekker dette toget.
Your last searches