Norwegian-English translation of gjenkalle

Translation of the word gjenkalle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenkalle in English

gjenkalle
minnenverb call up
  produktverb recall
  loververb revoke, rescind [law]
Synonyms for gjenkalle
Derived terms of gjenkalle
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke lett å gjenkalle i erindringen noen annen tolker av denne rolle som har kunnet gjennomlyse Isoldes" Lass mich sterben" med et slikt forklarelsens uttrykk.
2.Det underlige er at man husker å ha hatt vondt, men at man ikke kan gjenkalle hvordan smerten var, sier Jørgensen.
Your last searches