Norwegian-English translation of gjenkjenne

Translation of the word gjenkjenne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenkjenne in English

gjenkjenne
allmennverb recognize
Synonyms for gjenkjenne
Derived terms of gjenkjenne
Examples with translation
Kan du lære meg kunsten å gjenkjenne matsutake-sopparter?
More examples
1.Men bør det ikke likevel være mulig å gjenkjenne det man har sagt ?", er Høyreformannens spørsmål.
2.World Showcase" er virkelig blitt en scene for seriøse opplevelser, midt i alt det vi bare må gjenkjenne og godta som udiskutable trekk ved vår egen banale medie - virkelighet.
3.(Jeg har anført spørsmåltegn ved enkelte plagg, pels idag er ikke så enkelt å gjenkjenne som før i tiden, p.g.a. behandling og farveprosseser som gjør det ene pelsslaget likt et annet.
4.Arnold Nilsen, som forøvrig mange sikkert vil gjenkjenne som en tidligere meget dyktig fotballdommer, har også mange tilhengere i politiforbundet.
5.Bakke fikk vite at far til en tidligere venninne av ham mente å kunne gjenkjenne 28åringen på foto tatt i banken.
6.Bankens automatiske kamera fikk gode bilder av ransmannen og politiet håper at publikum vil gjenkjenne ham når bildene blir offentliggjort.
7.De er så betinget av systemet at de er ikke lenger i stand til å gjenkjenne sannheten, enn si skrive den, ifølge Bitov, som sier at sannhetens kår i sovjetisk medier er avhengige av de til enhver tid rådende omstendigheter og direktiver.
8.De har likevel et bilde av hvordan det var, og det å gjenkjenne dette bildet gir en følelse av tilhørighet og kontinuitet.
9.De som mener å gjenkjenne ransmannen kan kontakte Oslo politikammer på telefon 66 90 50.
10.Derfor sørger den for å fordreie drømmesituasjonen - slik at vi ikke skal gjenkjenne den egentlige problemstillingen.
11.Dersom man for eksempel er interessert i å samle inn sentrale opplysninger om forskjellige ubåttyper for å gjenkjenne dem senere, kan man bygge opp et eget arkiv ved hjelp av dette utstyret, sier disponent Harry Vågseth i firmaet Racal Survey Norge A / S i Bergen til Aftenposten.
12.Det kan diskuteres om datamaskinen har intelligens, om den kan erstatte ikke bare den menneskelige evne til å registrere, huske og gjenkjenne, men også til å skape.
13.Det skulle ihvertfall ikke være vanskelig for noen å gjenkjenne seg i stykket.
14.Et kvinnelig vitne mener å gjenkjenne Bakke og han pekes ut i en konfrontasjonsparade.
15.Far til en tidligere venninne av Bakke mente å kunne gjenkjenne den tidligere politioverkonstabelen på bakgrunn av signalementet og foto tatt i banken.
16.Gjennom disse bøkene vil vanlige mennesker kunne gjenkjenne hva de føler i en sykdomssituasjon.
17.Han mener å kunne gjenkjenne den ene av gjerningsmennene som satt i forsetet, og sjåføren ble imorges innkalt til en fotokonfrontasjon - i håp om at vedkommende ransmann befinner seg i politiets fotoarkiv.
18.Hensikten med en slik halsring er åpenbar : den gjør det så mye lettere å gjenkjenne fuglen, endog på lang avstand (med kikkert), og altså slik at fuglene ikke generes.
19.Hovedproblemet er å lage et system som kan gjenkjenne ord som kan være uttalt utydelig eller slurvete.
20.I dag er det derfor forståelig at man har problemer med, som Jens Evensen i forbindelse med atomfrie soner, å gjenkjenne noen direkte innflytelse fra Treholt.
21.I industrien finnes allerede roboter som er istand til å gjenkjenne mindre antall produkter på for eksempel et samlebånd.
22.I løpet av prosessen møter leserne en rekke samfunnsstøtter gjengitt som i et tivolispeil, fordreide og latterlige, men sanne nok til at man kan gjenkjenne virkeligheten og le forskrekket.
23.Jeg blir anklaget for ikke å gjenkjenne" mine" egne forfattere.
24.Jeg ønsker heller at menneskene skal gjenfinne seg selv, finne en poetisk dimensjon i bildene som de så kan gjenkjenne hos seg selv.
25.Kan noen av leserne gjenkjenne en eller flere av passasjerene ombord på en av Den norske Amerikalinjes skip på vei til Norge i 1927 ?
26.Louisville, 18. desember (NPSAP) William Schröder lider av delvis hukommelsestap efter hjerneslaget i forrige uke og har problemer med å gjenkjenne medlemmer av sin familie, opplyste hans leger mandag.
27.Men siden vi nå tenker i dansk heraldikk, er det lett å gjenkjenne Holstens nelleblad (nesleblad).
28.Mesteparten av det Tsjernenko sa, kunne man gjenkjenne fra forgjengeren Jurij Andropov, som efter sin maktovertagelse i november 1982 satte igang en disiplin og antikorrupsjonskampanje.
29.Naturligvis ville vi ikke få gjøre oss ferdige med den boken vi holdt på med å lese, og kanskje kunne vi ikke lene oss ut av det samme vinduet igjen og gjenkjenne våre kjæres ansikter.
30.Nordmannen har utviklet en EDBbasert metode for å gjenkjenne dikterens" stemme" i de aller fleste sammenhenger.
Similar words

 
 

gjenkjenne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjenkjennegjenkjennendegjenkjent
Indikative
1. Present
jeggjenkjenner
dugjenkjenner
hangjenkjenner
vigjenkjenner
deregjenkjenner
degjenkjenner
8. Perfect
jeghar gjenkjent
duhar gjenkjent
hanhar gjenkjent
vihar gjenkjent
derehar gjenkjent
dehar gjenkjent
2. Imperfect
jeggjenkjente
dugjenkjente
hangjenkjente
vigjenkjente
deregjenkjente
degjenkjente
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjenkjent
duhadde gjenkjent
hanhadde gjenkjent
vihadde gjenkjent
derehadde gjenkjent
dehadde gjenkjent
4a. Future
jegvil/skal gjenkjenne
duvil/skal gjenkjenne
hanvil/skal gjenkjenne
vivil/skal gjenkjenne
derevil/skal gjenkjenne
devil/skal gjenkjenne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjenkjent
duvil/skal ha gjenkjent
hanvil/skal ha gjenkjent
vivil/skal ha gjenkjent
derevil/skal ha gjenkjent
devil/skal ha gjenkjent
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjenkjenne
duville/skulle gjenkjenne
hanville/skulle gjenkjenne
viville/skulle gjenkjenne
dereville/skulle gjenkjenne
deville/skulle gjenkjenne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjenkjent
duville/skulle ha gjenkjent
hanville/skulle ha gjenkjent
viville/skulle ha gjenkjent
dereville/skulle ha gjenkjent
deville/skulle ha gjenkjent
Imperative
Affirmative
dugjenkjenn
viLa oss gjenkjenne
deregjenkjenn
Negative
duikke gjenkjenn! (gjenkjenn ikke)
dereikke gjenkjenn! (gjenkjenn ikke)
Your last searches