Norwegian-English translation of gjennomførbar

Translation of the word gjennomførbar from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomførbar in English

gjennomførbar
allmennadjective executable, viable, accomplishable, feasible
  planadjective feasible, workable, accomplishable, practicable
  oppnåeligadjective attainable, accomplishable, achievable, reachable
Derived terms of gjennomførbar
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er et viktig punkt som må avklares før vi kan avgjøre endelig om ruten i det hele er gjennomførbar, sier direktør Bentzen.
2.Finnes det overhodet noen ideell og med tiden gjennomførbar måte å hjelpe disse utsatte barna på ?
3.Jeg vet ikke om det er mulig å få til en tverrpolitisk enighet om skattespørsmål rent generelt, men det bør nå være mulighet for å få til enighet om at en ytterligere inntektsutjevning gjennom skjerpelse av skatteprogresjonen overhodet ikke er gjennomførbar, sa oljeog energiminister Kåre Kristiansen i et foredrag på Langesund Bad igår.
4.Kjøreavgift kan også få en slik form at den kan være gjennomførbar, innenfor gjeldende lovverk, men foreløbig er Samferdselsdepartementet noe usikker på realiteten i bystyrets kjøreavgiftvedtak, sier Madslien.
5.Han har stor tro på den internasjonale viljen til å komme frem til en praktisk gjennomførbar ordning.
6.Hvem komponisten blir, er ikke avgjort - heller ikke om Weskers ide er gjennomførbar i praksis.
7.Men selv om ideen er aldri så god er den ikke gjennomførbar i praksis.
8.Per idag tillater imidlertid ikke våre overenskomster at en slik avis er gjennomførbar.
9.Hva man ikke så lett kan skjønne, er at prosessen faktisk var gjennomførbar i en såkalt kulturnasjon.
10.Assisterende direktør Morten Ervik i Ruteskibenes Rederiforening, som organiserer hurtigruteselskapene, tviler på om ASPLANs konklusjon om full nedleggelse av Hurtigruten er politisk gjennomførbar.
11.Derfor støtter forbundet Samekulturutvalgets flertall som i utgangspunktet peker ut seks kommuner som en praktisk gjennomførbar ramme for tiltak som loven vil inne bære.
12.Især syntes solokadensen for cembalo på slutten av første sats lite gjennomførbar.
13.Men en metode behøver faktisk ikke være komplisert og vanskelig gjennomførbar for å være effektiv.
14.OAUs generalsekretær, Peter Onu, har uttalt at en slik plan må være" realistisk, oppnåelig og gjennomførbar".
Your last searches