Norwegian-English translation of gjennomførlig

Translation of the word gjennomførlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomførlig in English

gjennomførlig
allmenn? feasible
Derived terms of gjennomførlig
Similar words

 
 

More examples
1.En nedbygging er ikke praktisk gjennomførlig.
2.En utredning om arbeidstidens lengde må nettopp ta for seg dette - ikke som Gjertsen ser ut til å mene - hvorvidt en kortere normalarbeidsdag er gjennomførlig - men hvordan den skal kunne gjennomføres.
3.Et" rentetak" er da heller ikke, slik Høyre hele tiden har pekt på, praktisk gjennomførlig uten at det skaper nye urettferdigheter.
4.I praktisk politikk er dette lite gjennomførlig og det skaper nå store problemer for Høyre.
5.På Aker sykehus er dette ikke praktisk gjennomførlig til enhver tid, fordi bakteriologene ikke arbeider skift.
6.Utvalget syntes å overvurdere den grad av sentralisering som var gjennomførlig.
7.Det er jo ukunstnerisk med to regissører på en film, selv om det jo er gjennomførlig.
8.På den strekning det her er tale om, er det ikke gjennomførlig med busstrafikk.
9.Den sydafrikanske regjering har forlengst akseptert at apartheid - adskillelse - ikke er noen gjennomførlig politikk.
10.Dette kan bli aktuelt på litt lengre sikt, dersom det er praktisk gjennomførlig.
11.Enten må man flytte industrien til Asia eller flytte asiatene til Sibir og Europa, men intet av dette er praktisk gjennomførlig.
12.Forutsatt at en slik koordinering på det nasjonale plan er gjennomførlig, bør koordineringen også styrkes på det internasjonale plan.
Your last searches