Norwegian-English translation of gjennomført

 
 

More examples
1.Dessuten går fellesrådet inn for at det blir gjennomført ulykkesregulerende tiltak i Svartdalsveien.
2.Dette er etter mitt syn forutsetningen for å få til et forretningsmessig samarbeid i næringen, som grunnlag for økt lønnsomhet og som forutsetning for å få gjennomført den omstilling og nyskapning i fiskerinæringen som en rekke stortingsrepresentanter etterlyste i debatten.
3.Gullkuppet" natt til 13. juni iår vakte stor oppsikt, ikke bare fordi det omfattet verdier for over en halv million kroner, men også på grunn av måten det ble gjennomført på.
4.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
5.I perioden fra 6. til 15. desember vil det i SovjetUnionen bli gjennomført prøver med bæreraketter i Stillehavsområdet," het det.
6.Når liberaliseringstiltakene er gjennomført kan de ikke gjennomføres en gang til.
7.Prosjektene forventes gjennomført i løpet av 1984.
8.Ra"prosjektet ble gjennomført.
9.Sea Goddess I" har nettopp gjennomført en vellykket prøvetur ved det finske verftet Wärtsila".
10.Top Girls" er ikke stjernetater, det krever et gjennomført ensemblespill.
11.(Den antiterroristiske frigjøringsgruppe) opp før jul. Siden har den stått bak fire politiske drap og gjennomført en lang rekke aksjoner både mot spanskbaskere i Frankrike og mot Iparretarakmedlemmer.
12.(IPS) Vi kan ikke få et effektivt, internasjonalt handelssystem før en grunnleggende omlegging av verdensøkonomien er gjennomført, mener FNkonferansen for handel og utvikling, UNCTAD.
13.(NTBReuterAFP) Afghanske motstandskjempere har gjennomført flere angrep mot mål inne på sovjetisk område den siste tiden.
14.(New York Times) I sitt fjerde år av krigen med Iran har Irak gjennomført et klart brudd med sine tidligere økonomiske mål.
15.(UPI) Idet de frigitte passasjerene fra kaprerdramaet ble fløyet fra Teheran til Paris igår, ble søkelyset rettet mot hvordan kapringen ble gjennomført.
16.A / S Vinmonopolet har arbeidet for å få gjennomført folketrygdlovens bestemmelser fullt ut, altså fire egenmeldinger som i Staten ellers.
17.Blant det som allerede er gjennomført, nevnes opptrapping av interninformasjonen, innkjøp av nytt sambandsutstyr, samt en rekke andre mindre oppgaver egnet til å redusere antall irritasjonsmomenter, sier Foss.
18.Blir disse planene gjennomført, om bare delvis, blir her et stort marked for skipsutstyr.
19.Burde man ikke ha gjennomført en slik overgang før ?
20.Både når det gjelder boliglovgivningen og takstsystemet har vi oppnådd en bedre faktisk tilpasning mellom efterspørsel og tilbud, og dermed også en bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse, sa statsråden, som minnet om at efterhvert som en tilpasning til nye markedsforhold er gjennomført, vil man oppleve en utflating av boligprisene.
21.De beskrivelser vi har fått er barbariske, sier visejustisminister Stephen Trott, som sa seg tilfreds med at den kompliserte registreringsprosess ble gjennomført uten større vanskeligheter.
22.De fleste av mine venninner får gjennomført det de vil.
23.De selskaper vi skal gå inn i, skal ha en produktide og skal ha gjennomført markedsstudier som viser at det er noen som vil ha produktet, sier han.
24.De syv milliardene er ikke annet enn hva vi i 1980 regnet med det ville koste når vi efterhvert hadde fått gjennomført et system som det vi skisserte, og som altså er ganske likt skattekommisjonens forslag.
25.Den siste telling, som ble gjennomført 15. november ifjor, viste at 4700 dømte ventet på å få sone sin fengselsstraff, sier Langås.
26.Denne delen av øvelsen blir bare gjennomført dersom været tillater flyvning med helikoptre, sier sjefen for operasjonssenteret i Heggelia oberst Arne Vik til Aftenposetn.
27.Denne salgspolitikken har vi gjennomført i 12 år.
28.Dersom det blir aktuelt å overføre studielån til private banker, vil det bli gjennomført på lengre sikt, men foreløbig er det bare en ide fra vår side, sier personlig sekretær til kulturministeren, Gunnar Magnus.
29.Dersom dette blir gjennomført, vil det bli langt lettere for oss å selge bensin igjen, fastslår daglig leder av Svinesund Autoservice Ole Larsen på Aftenpostens henvendelse.
30.Dersom en slik ordning ble gjennomført, ville vi måtte følge opp med tiltak fra norsk side, noe vi altså ikke er interessert i på dette tidspunkt, sier Synnes.
Your last searches