Norwegian-English translation of gjennomlese

Translation of the word gjennomlese from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomlese in English

gjennomlese
allmennverb read through, peruse
More examples
1.Og den lokale voksne befolkningen kommer for å gjennomlese offentlige publikasjoner, lese dagens aviser, kanskje se på bibliotekets utklippsarkiv, eller kanskje for rett og slett å låne bøker, hvor altså mangelen på flere eksemplarer og større utvalg gjør seg gjeldende.
2.Protestane kom, og det hjelpte lite å slå fast at intervjuet var gjennomlese og godkjent av generalen sjølv, som ikkje hadde det minste imot målforma.
Similar words

 
 

gjennomlese as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjennomlesegjennomlesendegjennomlest
Indikative
1. Present
jeggjennomleser
dugjennomleser
hangjennomleser
vigjennomleser
deregjennomleser
degjennomleser
8. Perfect
jeghar gjennomlest
duhar gjennomlest
hanhar gjennomlest
vihar gjennomlest
derehar gjennomlest
dehar gjennomlest
2. Imperfect
jeggjennomleste
dugjennomleste
hangjennomleste
vigjennomleste
deregjennomleste
degjennomleste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjennomlest
duhadde gjennomlest
hanhadde gjennomlest
vihadde gjennomlest
derehadde gjennomlest
dehadde gjennomlest
4a. Future
jegvil/skal gjennomlese
duvil/skal gjennomlese
hanvil/skal gjennomlese
vivil/skal gjennomlese
derevil/skal gjennomlese
devil/skal gjennomlese
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjennomlest
duvil/skal ha gjennomlest
hanvil/skal ha gjennomlest
vivil/skal ha gjennomlest
derevil/skal ha gjennomlest
devil/skal ha gjennomlest
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjennomlese
duville/skulle gjennomlese
hanville/skulle gjennomlese
viville/skulle gjennomlese
dereville/skulle gjennomlese
deville/skulle gjennomlese
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjennomlest
duville/skulle ha gjennomlest
hanville/skulle ha gjennomlest
viville/skulle ha gjennomlest
dereville/skulle ha gjennomlest
deville/skulle ha gjennomlest
Imperative
Affirmative
dugjennomles
viLa oss gjennomlese
deregjennomles
Negative
duikke gjennomles! (gjennomles ikke)
dereikke gjennomles! (gjennomles ikke)
Your last searches