Norwegian-English translation of gjennomlesing

Translation of the word gjennomlesing from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomlesing in English

gjennomlesing
dokumentnoun perusal [formal]
Similar words

 
 

More examples
1.Statssekretær Oddmund H. Hammerstad har svart Ivar Johansen, som altså fikk tilsendt statsekretærens private bok for gjennomlesing.
2.Boken" Anette" fortoner seg stort sett som gjennomlesing av gamle aviser.
3.Dommeren fremholdt i sin oppsummering for juryen at gjennomlesing av lokalavisen East Kent Critic ikke ga inntrykk av at innholdet" kunne få en jomfru til å rødme".
4.Under gjennomlesing av mange av innleggene og uttalelsene kan man få inntrykk av at tillitsmenn, de folkevalgte på Fremskrittspartiets lister og endelig alle velgere som stemmer på partiet, på en måte suspekte, eller ihvertfall forvirrede personer som ikke vet hva de gjør.
Your last searches