Norwegian-English translation of gjennomreise

Translation of the word gjennomreise from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomreise in English

gjennomreise
allmenn? transit
Anagrams of gjennomreise
Similar words

 
 

More examples
1.Hamburg ligger ideelt til for besøk av reiselystne nordmenn på kortferie eller gjennomreise, fastslår Platte.
2.De fleste gjestene er på gjennomreise og oppholder seg bare et par døgn i Oslo før de drar videre, sier direktør Per Brun.
3.Det hendte for endel somre siden at jeg under en gjennomreise midt i Holmestrand by oppdaget det overraskende minnesmerke, og derved fikk meg en lang munterhet.
4.Han fortalte at han var oljearbeider og i byen på gjennomreise.
5.Han sa at han bare var i Oslo på gjennomreise, og at han gjerne ville snakke med meg.
6.I tillegg til de polakker som hopper av fra skip kommer et større antall polske statsborgere som velger å bli i VestTyskland under andre former for gjennomreise eller besøk.
7.Nå midt i høysesongen er det fullt belegg, men det er stor utskiftning - de fleste er på gjennomreise.
8.Riibe Myntauksjoner debuterer, og Oslo Mynthandel er på gjennomreise med en alle tiders samling av objekter.
9.Storselskaper" sponser" mye av det som skal skje, forteller Suzanne Nakasian på en hastig gjennomreise i Oslo.
10.Ved gjennomreise noen timer senere gjør han ingen forsøk på å få papirene ajourført igjen - ikke før efter neste Sverigetur - efter mangfoldige kilometers kjøring i Norge.
11.I januar 1979 møtte han (dvs. siktede) Titov og Sjisjin i Helsinki på gjennomreise fra New York.
12.Hvor finnes det billige spisesteder i denne byen ? spør to unge amerikanere på gjennomreise.
13.De andre som oppholdt seg i bygningens annen etasje var, foruten den skadedes to yngste barn, et pakistansk ektepar med et spedbarn, de var på gjennomreise i Norge, og en afrikaner.
14.Den dag idag vet jeg ikke om jeg bodde i Hiroshima, om jeg var på besøk hos familie eller venner der, eller om jeg kanskje bare var på gjennomreise.
15.Dessuten er det tenkt brukt av idrettsutøvere på treningsleirer og samlinger, konkurranser eller rett og slett på gjennomreise i Oslo.
16.En og annen nordmann drar igjennom Trentoprovinsen, men det er stort sett på gjennomreise.
17.Man kan ikke vente at utenlandske gjestedirigenter på gjennomreise skal ta på seg å dirigere norske verker.
18.Men altså -" gjennomreise".
19.gjennomreise i Oslo.
20.gjennomreise i Philadelphia blir en enke og hennes åtteårige sønn vidne til rovmord.
Your last searches