Norwegian-English translation of gjennomsyn

Translation of the word gjennomsyn from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomsyn in English

gjennomsyn
allmenn? review
Synonyms for gjennomsyn
Similar words

 
 

More examples
1.I det materialet Lektorlaget fikk til gjennomsyn, var det ikke noe vi mente var pornografisk, sa hun.
2.Barneombudet har hatt sakens dokumenter til gjennomsyn før riksadvokaten behandlet saken.
3.En av avisens mest erfarne politiske medarbeidere intervjuet ham, og sendte ham manuskriptet til gjennomsyn.
4.Forsvaret er efter det Aftenposten forstår, svært interessert i å få kartene til gjennomsyn.
5.Haug håper at" Tom", den anonyme personen som har dokumentene, frivillig vil gå med på at myndighetene får materialet til nærmere gjennomsyn.
6.I første omgang vil myndighetene ha papirene til gjennomsyn, eventuelt ved hjelp av politibeslag.
7.Innstillingen var ikke gitt skoleledelsen til gjennomsyn på forhånd.
8.Men de dokumenter han hadde fått til gjennomsyn, rørte likevel ved noe dypt i ham, noe kjent.
9.Mens det fortsatt gjenstår et visst arbeide med kassetten, er boken allerede hos amerikansk forlegger for gjennomsyn.
10.NRKFjernsynets barne og ungdomsavdeling (BUA) har hatt dokumentarfilmen til gjennomsyn, og uttrykt interesse for å sende den i en eller annen sammenheng.
11.På samme måte som for andre skattydere er ligningen offentlig, og den ligger til gjennomsyn i Oljeskattekontoret i disse dager.
12.Reporteren kunne forøvrig opplyse at Dagsrevy - ledelsen efter et gjennomsyn ikke hadde noen innvendinger mot innslagets form og innhold.
13.To kofferter med tilsammen 25 mapper har kulturredaktør Hans Fredrik Dahl i Dagbladet hatt til gjennomsyn.
14.Saksdokumenter fra kommunale utvalg, styrer og råd blir lagt ut til gjennomsyn i biblioteket.
15.Under arbeidet med utstillingen har vi fått flere tusen private fotografier til gjennomsyn, hvorav endel er utstilt, forteller amanuensis Thor Brynhildsen på museet.
16.Alle visene måtte til gjennomsyn i det såkalte Statens Teaterdirektorat, og der ble alt strøket som ikke passet makthaverne.
17.Det falt seg slik at jeg leste om dette i avisene samtidig med at jeg hadde til gjennomsyn en bunke tsjekkiske bøker og skrifter oversatt til svensk, forfattet av skribenter knyttet til" Charta 77".
18.Et hurtig gjennomsyn av den rikt illustrerte auksjonskatalogen er tilstrekkelig til å fastslå at her er uvanlig mange store sjeldenheter samlet på et brett.
19.Et raskt gjennomsyn viser at" Estrad" kan bli spennende lesning i månedene og årene fremover.
20.Forbrukerne kan på sin side låne dem til gjennomsyn i de forskjellige forretninger for innredningstekstiler.
21.Forbrukerombudsmann Hans Petter Lundgaard fikk som vidne i namsretten tirsdag katalogene til gjennomsyn.
22.Jourhavende embedsmann ved Oslo politikammer, politifullmektig Børre Hagen, kunne efter gjennomsyn av politiets journaler og andre undersøkelser igår kveld, ikke se at politiet har hatt noen patrulje ved politivoldsenteret i Hjelms gate på det aktuelle tidspunkt.
23.Juryen trengte både et og to og tre gjennomsyn før rekkefølgen var klar - og da med Paivi Olsen fra Østfold på topp foran tre andre kvinner.
24.Konsesjonssøknadene vil nå bli lagt ut i de enkelte kommuner til offentlig gjennomsyn.
25.Riksarkivet har nå samlingen til gjennomsyn.
26.Saken er ferdigbehandlet av departementet, men skal til gjennomsyn i tre andre departementer før Regjeringen samlet tar stilling til den.
Your last searches