Norwegian-English translation of gjerning

Translation of the word gjerning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjerning in English

gjerning
allmennnoun achievement
  aksjonnoun action, act, doing, deed
Synonyms for gjerning
Derived terms of gjerning
Examples with translation
Politiet tok ham på fersk gjerning.
Similar words

 
 

More examples
1.For Høyre må lærdommen være at en må vise i gjerning at man mener noe med de mange vakre ord om samarbeid.
2.For Høyre må lærdommen være at man må vise i gjerning at man mener noe med de mange og vakre ord om samarbeide.
3.For Høyre må lærdommen være at man må vise i gjerning at man mener noe med de mange vakre ord om samarbeide", skriver Sp.organet.
4.Fåfengt gjerning", kunne noen si.
5.Gå, Urd, din gjerning å gjøre.
6.På Majorstuens folkeskole ble man kallet inn av en liten, stram kvinne - som takket være sin tannhygienske gjerning i denne verden, fikk en så skrekkinngydenede posisjon at mange rampegutter gikk i gulvet bare de så henne.
7.Trygghet og tålmodighet preget hans gjerning.
8.Både kong Haakon VII og kong Olav V har i sin ansvarsbevisste gjerning bidratt sterkt til å gi folkestyret forankring i forhold som ligger utenfor den daglige, politiske strid, sa stortingspresidenten, som tilføyet at når kongedømmet har fått en slik rotfestet stilling i folket og i vårt politiske system, skyldes det først og fremst at Kongens myndighet aldri er blitt utøvet anderledes enn i overensstemmelse med Stortingets og folkets forutsetninger.
9.Humor er en så sjelden plante på våre breddegrader at hvis jeg kunne bidra til noe der, ville jeg virkelig ha gjort en gjerning.
10.I sannhet en for Herren velbehagelig gjerning, tenkte hun og smålo for seg selv.
11.Jeg synes at Helge Hognestad bør få bli i Kirken - til dels for hans egen skyld og til dels for de mennesker som finner en slags tilknytning til Den norske kirke gjennom hans gjerning - og som kan finne veien videre.
12.10 israelske statsborgere, alle utvandrere fra SovjetUnionen, ble grepet på fersk gjerning.
13.Allerede fredag meldte det østtyske telegrambyrå ADN at en vesttysker var" tatt på fersk gjerning" i DDR mens han utførte et oppdrag for den vesttyske efterretningstjeneste.
14.Biskop Aarflot har rett i at Hognestad trenger en dypere forståelse av Kirkens lære, men jeg tror at ingen sjeler er i fare på grunn av Hognestads gjerning i Den norske kirke.
15.Da innbruddstyven på denne måten ble overrasket på fersk gjerning, grep han en øks som befant seg i leiligheten, og slo ned sitt offer med flere hugg mot hodet.
16.De ble tatt på fersk gjerning med å kopiere videokassetter.
17.De høyere utdannelsesinstitusjonene - det tenkes her på høyskoler og universiteter har hevdet sin autonomi konsekvent og forsvart seg mot politisk motiverte forsøk på å forandre undervisningens innhold eller på annen måte påvirke betingelsene for utøvelsen av den akademiske gjerning, slik dette skjedde under den 2. verdenskrig.
18.De kan nemlig ikke bare fore vestlig opinion ustanselig, uten å la gjerning følge opp ordene.
19.De prøver å få kjøpt piller eller sprøyter eller lignende på apoteket, og jeg tar dem ofte på fersk gjerning med sprøytespissen i armen.
20.De to hadde samlet seks haglgeværer og 13 rifler da de ble tatt på fersk gjerning.
21.De to som ble grepet på fersk gjerning av vaktmesteren i studentbyen hadde brutt seg inn i en koblingsboks i et kott bak en av automatene.
22.De var i full gang med å oppbygge et sneballlager, og jeg antok den andre part var i gang med den samme gjerning.
23.Den 11. august slo han til igjen og ble tatt på fersk gjerning med dagens fangst - ca. tyve små og store truser.
24.Den 35 år gamle chileneren som ble tatt på fersk gjerning under bankranet i DnCs filial i Sandakerveien onsdag, har oppgitt navnene på flere av de andre ransmennene som kom seg unna.
25.Den del av pressen som har utført denne umoralske og forferdelige gjerning, griper nå til tårevåt sentimentalitet.
26.Den mistenkte måtte tas på fersk gjerning.
27.Den politiske henrettelse av Jo Benkow som partiformann var en brutal gjerning som Høyre hittil trodde bare foregikk i andre og mindre dannede partier.
28.Den unge sjåføren ble også tatt nærmest på fersk gjerning da han kom bærende på et stjålet bilbatteri.
29.Dessverre, dette fine studiearbeidet var mest beregnet på dem som har sin daglige gjerning i Akersgaten 55.
30.Det begynner som sagt å bli lenge siden dr. philos. Trygve J. B. Hoff døde og sjefredaktør Kåre Varvin slutter sin varme gjerning og alt dette - fremdeles skal noen pludrerier i dette blad fremheves og heises opp som en varselplakat.
Your last searches