Norwegian-English translation of glansfull

Translation of the word glansfull from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

glansfull in English

glansfull
allmenn? shiny
Synonyms for glansfull
Similar words

 
 

More examples
1.Aljekhins utgang fra dette liv ble heller ikke særlig glansfull - ensom og utstøtt efter sin tvilsomme hodning under den annen verdenskrig.
2.Bare fremkomsten av skuespillerne efter teppefall er en liten glansfull forestilling for seg.
3.Hennes sopranstemme er omfangsrik slik dette partiet krever - noe svak er den i dybden, men til gjengjeld med glansfull høyde og med dramatisk appell i uttrykket.
4.Om ikke alle krav ble innfridd, så var det likevel som helhet en glansfull oppførelse der verkets allsidighet både formelt og innholdsmessig ble fremhevet.
5.Oppførelsen var glansfull, velklingende.
6.Strykerne var kanskje litt for hensynsfulle i sitt samspill ; musikken mistet derved det lys som en mer glansfull tone ville ha gitt.
7.Uten tvil er den nye glassmassen til Magnor ren og glansfull som krystall.
8.En riktig shampobehandling gjør pelsen fin og glansfull.
9.Jo, det ble som et pust fra en glansfull tid.
10.Når man erindrer at Nationaltheatret i sine første 27 sesonger ble finansiert av billettinntektene, altså uten noesomhelst offentlig bidrag, ligger det nær å tro at teatret nå, når enorme bidrag dekker ni tiendedeler av utgiftene, må ha en glansfull økonomi og høyst behagelig arbeidsforhold.
Your last searches