Norwegian-English translation of gloriøs

Translation of the word gloriøs from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gloriøs in English

gloriøs
allmennadjective glorious
Synonyms for gloriøs
Similar words

 
 

More examples
1.De fremste idrettslederne har heller ikke spilt noen gloriøs rolle i denne sak.
2.Taormina, en moderne turistby, men med minner fra en gloriøs fortid.
3.Hun overbeviser fullt og helt på ethvert plan, og hennes stemme har en fylde og dybde i formen som rett og slett er gloriøs - dette er det eneste dekkende uttrykk.
Your last searches