Norwegian-English translation of gnien

Translation of the word gnien from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gnien in English

gnien
personadjective avaricious [formal], greedy, covetous
  oppførseladjective parsimonious [formal], miserly
Synonyms for gnien
Derived terms of gnien
Anagrams of gnien
Similar words

 
 

More examples
1.Og når vi snakker med forfatteren Tormod Haugen om gjerrighet, blir vi begge raskt enige om at det slett ikke bare dreier seg om å være gnien og smålig på gods og gull.
Your last searches