Norwegian-English translation of godlynt

Translation of the word godlynt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

godlynt in English

godlynt
allmennadjective good-humored, in a good mood, good-tempered, in good spirits, in high spirits
  oppførseladjective good-tempered
Synonyms for godlynt
Similar words

 
 

More examples
1.21åringen er en godlynt, positiv og omgjengelig person.
2.Det sosiale samværet med klubbkameratene legges til ukens første dager, og forøvrig går mye av fritiden med til det daglige stell av familiens to flotte hunder, en vorsteher og en diger, godlynt rottweiler.
3.Dreiers bilder viser den samvittighetsfulle betrakter eller iakttager som hadde glede av å gjengi den karakteristiske detalj, ofte med godlynt karakter når det gjelder særlig staffasjefigurene, mens hans naturfølelse innskrenket seg til å omfatte den" siviliserte natur", parker," pene" landskaper.
4.En godlynt golden retriever som følger sin" herre" på fot hvor hun enn beveger seg.
5.En godlynt og på alle måter fredelig riesenschnauzer var avhentet av Nina Williamson fra Vikings redningstjeneste i en liten" hundefanger"bil kl. halv fire samme morgen, efter at eieren var blitt hentet først - av øvrigheten.
6.Før hver holdeplass lyder nå et elektronisk, men godlynt" klung" over høyttaleren.
7.I stua humrer verten godlynt over den savnede gjesten og fyller drikkehornet til varmende velkomstskål.
8.Og Frogns kultursjef, Høyremannen Olav Sandsmark, som skulle ha bestyrt prøveprosjektet, mente at film og kinobransjen har vært altfor godlynt.
9.Så får vi se om vår gjenoppståtte" Lars" denne gang blir bedre mottatt av folket i Vegårshei, når den om en måneds tid står der og smiler godlynt i monteren foran et fotografi av dens naturlige omgivelser.
10.En godlynt gledesspreder.Vellystig, men aldri vulgær.
11.En godlynt turistmaskin der man kan ta på seg slalåmskiene og ryggsekken og dra på tollfri handletur til Sveits.
12.Et fredsælt og godlynt gemytt i tillegg gjorde ham usedvanlig avholdt.
13.Jeg er godlynt.
14.Men Mjøs syntes det var for galt å avlive en godlynt, frisk og klok hund som hadde mange år igjen å leve.
15.Men da protesterte øyfolket så kraftig at de folkevalgte gjorde helomvending, men ellers er finnmarkingene et godlynt og utadvendt folkeferd.
16.Men hvor mye jeg enn skjelte og smelte, like tillitsfull og godlynt var du.
17.På scenen kan han være infam eller godlynt.
18.Stor, flott, godlynt traver, med amerikansk mor, denne Join, og med historiens nest beste tid for en dansk treåring.
19.Torvald i Soga om VigaGlum beskrives som klok, men måtelig godlynt.
Your last searches