Norwegian-English translation of grå stær

Translation of the word grå stær from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grå stær in English

grå stær
medisinnoun cataract
Similar words

 
 

More examples
1.Du kjenner en eldre dame med grå stær.
2.For 10 år siden kunne en pasient som var blitt blind på grunn av grå stær, bli operert nokså omgående ved et av byens sykehus og derved bli seende igjen.
3.Jeg hadde normalt syn til for 15 år siden da jeg fikk grå stær, og gjennomgikk operasjoner som gjorde underverker for en tid.
4.Også de virket underlig seende bak hinnen av grå stær - hvis det da ikke er disse skjebner på en skrent ved Stillehavet og den tyngende dramatikken på den forlatte tempelplassen, som gir vinger til fantasien og leder meg på villspor.
5.Johansen" er ikke noe særtilfelle - Oslos" grå stær"kø består av flere hundre Johansener av begge kjønn, og ingen av dem har tid til å vente lenge på å få synet tilbake.
6.3250 av disse venter på inngrep innen hofte / ortopedi, store bryst, øre / nese / hals, grå stær, sterilisering og hjertekirurgi.
7.Avdelingen vil også kunne brukes av pasienter som skal opereres for grå stær, noe vi også vet vi har hatt for liten kapasitet til.
8.Avviklingsplanen vil omfatte grå stær, øre, nese, hals og de andre helsekøer som med relativt beskjedne ressurser kan avvikles over et halvt til trekvart år.
9.Det offentlige helsevesen i Oslo har fått frist til 1. april med å vise at det er i stand til å avvikle køen med 1000 pasienter som venter på operasjon for grå stær.
10.En pasient som er operert for grå stær ligger gjennomsnittlig noe over to døgn i avdelingen.
11.For grå stær er det blitt rutine å erstatte øyets egen linse med en linse av plast, noe de fleste øyeavdelinger gjør.
12.Idag behøver man f.eks. ikke å vente til en grå stær er blitt" moden".
13.Jeg plages meget av leddgikt hjemme, går og venter på å bli operert for grå stær og må bruke pacemaker, sier Riborg, som alt dette til tross er bare smil og glede her nede.
14.Klinikk 8 har i brev til Helse og sykehusutvalget i Oslo tilbudt kommunen å utføre cataractoperasjoner (grå stær) for kr. 10 000,.
15.Når det gjelder grå stær med linse, så representerer dette idag ingen store problemer.
16.Omkring halvparten av blindheten i uland skyldes grå stær.
17.På Ringsenteret utfører vi således mindre operative inngrep som sterilisering, grå stær og lignende for dem som måtte ha behov for det.
18.På statsrådens bord ligger tre søknader om å få åpne private sykehus, som blant annet vil tilby hofteoperasjoner og operasjoner for grå stær.
19.Rolstad sier at en operasjon for grå stær koster 3000 kroner dersom man bruker det utstyret som finnes på urologisk avdeling.
20.Samlet skulle øyeavdelingen på Ullevål sykehus ha meget vanskelig for å komme under 20 000 for alt sammen som det koster å bli operert for grå stær, mens altså" Klinikk 8" klarer å gjøre det samme for det halve.
21.Tilbudet gjaldt grå stær, og prisen lød på 10 000 kroner pr. operasjon.
22.Typiske eksempler er hjertekirurgi, hofteoperasjoner, øyeoperasjoner for grå stær med ny metodikk og hørselsforbedrende operasjoner.
Your last searches