Norwegian-English translation of gråte

Translation of the word gråte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gråte in English

gråte
sørgelighetverb cry, weep [formal]
Synonyms for gråte
Derived terms of gråte
Examples with translation
Hun ble ved med å gråte.
Prøv å ikke gråte.
Hun forsøkte å ikke gråte.
More examples
1.Synge, gråte, drømme, le og være fri i denne sjofle verden, se den slik den er og refse den ved egen røst.
2.Da jeg så henne komme inn på stadion, begynte jeg å gråte, fortalte Dick Anderson (bak) på pressekonferansen som han og hans kone Gabriela møtte til tirsdag.
3.De begynte å gråte og kalte meg mor.
4.Det viser samme hjelpeløshet når mennesker ringer til legen og vil ha beroligende midler fordi de skal i begravelse, og er redde for å begynne å gråte.
5.Her er det fullt lovlig å smile, le, gråte og klappe, sa forbundssekretær Jan Ørner i sin velkomsttale.
6.Jeg er ikke redd for å gråte hvis jeg føler for det, sier han.
7.Jeg ville aldri klare å få folk til å gråte, og det er grunnen til at jeg ikke kan bli skuespiller, sier Cyndi.
8.At voksne mannfolk med ansvar kan gråte når skjebnen plutselig rammer dem og deres folk, kaller umiddelbart på sympati.
9.Bileiere på St. Hanshaugen, nærmere bestemt i strøket omkring Ila skole, har i de siste ukene ikke visst om de skulle le av eller gråte over Oslo Lysverker.
10.Cardenal antyder at det ikke er godt å vite om man skal le eller gråte over slikt.
11.DEN RASKESTE mannen i Bangladesh sprintet nedover 100meteren på Coliseum, kastet seg over mållinjen - og begynte å gråte.
12.Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.
13.De må skrike, hyle, gråte - og ikke være redde for å utnytte stemmen.
14.Den 82årige Gerhart Hauptmann var blant dem som opplevet redselsnatten og sa at den som hadde glemt å gråte, da fikk lære det på nytt.
15.Den er blitt en ufeilbarlig katalysator for vår nasjonale mangfoldighet, derfor skal vi ikke gråte over at den eksisterer, men heller være den takknemlig.
16.Det eneste jeg kunne gjøre, var å gråte mens likene lå ved siden av meg, fortalte den 24årige Dinh Xuan Hoa, en av 16 vietnamesere som ble reddet av filippinske fiskere 7. juli.
17.Det hjelper lite å gråte over spilt melk.
18.Det var den gang jeg fremdeles kunne gråte, sier han stille.
19.Det vær bøkene" La meg gråte" av Cookie Rodriguez, som samlet har solgt mer enn 150 000, og" Jeg våget å kalle Ham far" av Bilquis Sheikh ved Richard H. Schneider.
20.Dette tunet er av slik verdi at det må bevares, men nå er det like før uthuset raser sammen, det er til å gråte over.
21.Eller gråte ?
22.Eller så burde en gråte," forkynner Ørnhøi.
23.En humle surrer lekent, bak gardinene i landsbyen Brodenbach hører vi et barn gråte, og den krydrede lukten fra nygjødslede åkre kiler i neseborene.
24.For det er tegn på styrke å kunne gråte, sier Inger Helene Vandvik.
25.Gråte med de gråtende, men samtidig kjenne en liten, uvant, lykkefølelse.
26.Han kunne spille på mange strenger, han kunne gjennomføre et helt underholdningsprogram alene, han kunne refse samfunnsstøtter og kirkefolk med profetisk myndighet, han kunne glede seg med de glade og gråte med de gråtende, som Skriften sier det.
27.Han ville imidlertid ikke gråte om oppslutningen ble noen tiendedeler lavere.
28.Hans demokratiske partifeller, inklusive statens egen senator, presidentkadidaten Gary Hart, vet ikke om de skal le eller gråte.
29.Heller ikke må man le eller gråte - selv om rare vesener skulle fare forbi.
30.Hun får publikum til å le så de gråter, og gråte litt uten latter også med sine fine og underfundige tekster.
Similar words

 
 

gråte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gråtegråtendegrått
Indikative
1. Present
jeggråter
dugråter
hangråter
vigråter
deregråter
degråter
8. Perfect
jeghar grått
duhar grått
hanhar grått
vihar grått
derehar grått
dehar grått
2. Imperfect
jeggråt
dugråt
hangråt
vigråt
deregråt
degråt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde grått
duhadde grått
hanhadde grått
vihadde grått
derehadde grått
dehadde grått
4a. Future
jegvil/skal gråte
duvil/skal gråte
hanvil/skal gråte
vivil/skal gråte
derevil/skal gråte
devil/skal gråte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha grått
duvil/skal ha grått
hanvil/skal ha grått
vivil/skal ha grått
derevil/skal ha grått
devil/skal ha grått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gråte
duville/skulle gråte
hanville/skulle gråte
viville/skulle gråte
dereville/skulle gråte
deville/skulle gråte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha grått
duville/skulle ha grått
hanville/skulle ha grått
viville/skulle ha grått
dereville/skulle ha grått
deville/skulle ha grått
Imperative
Affirmative
dugråt
viLa oss gråte
deregråt
Negative
duikke gråt! (gråt ikke)
dereikke gråt! (gråt ikke)
Your last searches