Norwegian-English translation of gravlegge

Translation of the word gravlegge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gravlegge in English

gravlegge
begravelseverb bury, inter, lay to rest, sepulcher, entomb
More examples
1.Han mener dessuten Stray gjør et aktivt forsøk på å gravlegge ideen om en atomfri sone i Norden.
2.Ifølge avisen ønsket foreldrene å gravlegge barnet, men fikk efter undersøkelser inntrykk av at det var forsvunnet i systemet.
3.Når Rudolf Hess dør, vil han bli kremert og asken spredt for alle vinder ; familien får ikke lov til å gravlegge ham.
4.Selskapet vil at hestens minne skal leve videre, og vil gravlegge den store traveren foran hovedbygningen på Bjerke gård.
5.Mokshed Ali (10) hikster frem sitt spørsmål til den allmektige der han står ved kanten av en massegrav hvor redningsmannskaper var i ferd med å gravlegge hans familie.
6.Deres måte å gravlegge de døde på er minst 4000 år gammel, sier en amerikansk forsker som har deltatt i undersøkelsene ved Tarapacauniversitetet i Chile.
7.Mange kvier seg for å gravlegge sine kjære et annet sted enn på kirkegården til den menigheten de tilhører.
8.Noen av de mest aktive innen nevnte bevegelser kommmer nemlig fra hold som neppe vil gravlegge sine øvrige holdninger til norsk forsvarspolitikk selv om atomvåpnene blir fjernet som trusel mot menneskeheten.
9.På lederplass har Dagbladet allerede forsøkt å gravlegge den.
Similar words

 
 

gravlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gravleggegravleggendegravlagt
Indikative
1. Present
jeggravlegger
dugravlegger
hangravlegger
vigravlegger
deregravlegger
degravlegger
8. Perfect
jeghar gravlagt
duhar gravlagt
hanhar gravlagt
vihar gravlagt
derehar gravlagt
dehar gravlagt
2. Imperfect
jeggravla
dugravla
hangravla
vigravla
deregravla
degravla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gravlagt
duhadde gravlagt
hanhadde gravlagt
vihadde gravlagt
derehadde gravlagt
dehadde gravlagt
4a. Future
jegvil/skal gravlegge
duvil/skal gravlegge
hanvil/skal gravlegge
vivil/skal gravlegge
derevil/skal gravlegge
devil/skal gravlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gravlagt
duvil/skal ha gravlagt
hanvil/skal ha gravlagt
vivil/skal ha gravlagt
derevil/skal ha gravlagt
devil/skal ha gravlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gravlegge
duville/skulle gravlegge
hanville/skulle gravlegge
viville/skulle gravlegge
dereville/skulle gravlegge
deville/skulle gravlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gravlagt
duville/skulle ha gravlagt
hanville/skulle ha gravlagt
viville/skulle ha gravlagt
dereville/skulle ha gravlagt
deville/skulle ha gravlagt
Imperative
Affirmative
dugravlegg
viLa oss gravlegge
deregravlegg
Negative
duikke gravlegg! (gravlegg ikke)
dereikke gravlegg! (gravlegg ikke)
Your last searches