Norwegian-English translation of gremmes

Translation of the word gremmes from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gremmes in English

gremmes
følelserverb fret
Similar words

 
 

More examples
1.Vi gremmes !
2.Jeg gremmes ! sa Gorgsen.
3.Jeg gremmes, sa FSB / Skis lagleder Einar Kvalheim efter kampen.
4.Da brukes det rikelig med tynner og Brynildsen bare gremmes over hvordan det tidligere ble gjort manuelt.
5.Det eneste jeg i grunn gremmes litt over, er et par av turene jeg tok meg utenfor 16meteren.
6.Men musikken kan han ikke gremmes over.
7.Mens Matthäus gremmes over efterspillet, er det en Bayern Münchenspiller som jubler.
8.Nåvel, det er mange studioledere som ennå gremmes over at de sa nei takk til prosjekter som" Star Wars" og" E.T.
9.Og gremmes en smule over vårt hasardiøse foretagende med bly på ryggen i forkalkningens og støvets alder.
10.Tar han i det hele tatt kontakt med de medarbeidere som uttrykker seg så slurvet, unøyaktig og direkte galt at lyttere med selv et minimum av sprogsans stadig gremmes ?
11.Vi griper oss i å gremmes over at denne" smukke pige" snart skal krøkes under slitet og forgroves under de grove og skitne klær.
12.Statsminister Kåre Willoch og finansminister Rolf Presthus må gremmes.
13.Det er strengt forbudt å gremmes, sa programleder Rita Westvik i åpningstalen sin.
14.Det er ikke å undres over at de institutter eller forskningsgrupper som er grimme og som mangler de egenskaper som skal til for å bli elsket, er bitre og at de gremmes over all umoral.
15.Dette er en verdensrekord til å gremmes over.
16.Dette synes Arbeiderbladet er til å gremmes over.
17.Jeg er ikke alene om å gremmes over å gjøre meningsløst arbeide.
18.Jo, Håvard Rem, de er normalt utrustede de mennesker som jobber i vernet industri, så normale at de gremmes over å bli brukt som kvalitetsmål på det du kaller idiotiske Grand Prixtekster.
19.Lyrikeren Håvard Rem gremmes over årets Grand Prix i Aftenpostens spalter 1. april.
20.Men da må han innse at det utrolige og ubegripelige... menneskers lengsel efter det fullkomne... også har livets rett, selv om sannhetssøkere i Den norske kirke og i andre religioner, tidvis bringer utspill man gremmes over.
21.Men selv venner av meg gikk efterpå rundt og syntes synd på" Lise, som hadde tapt seg så fælt og blitt så gammel", flirer fru Fjeldstad og gremmes over sminkens makt over virkelighetens ansikt.
Your last searches