Norwegian-English translation of grense til

Translation of the word grense til from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grense til in English

grense til
allmennverb adjoin, border
Similar words

 
 

More examples
1.Norges plass i USAs og NATOs strategi er basert først og fremst på at landet har grense til SovjetUnionen.
2.Brunei er et lite land med bare 200 000 innbyggere og ligger på Borneos nordvestkyst, med grense til Malaysia.
3.Da vil det grense til kynisme.
4.Danskene avstod imidlertid bl. a. på grunn av Danmarks grense til Tyskland, og da innkvarteringsmulighetene i Le Havre var dårlige, ble det til at den norske gruppen havnet i Rouen.
5.Den kirkelige selvhøytidelighet kan ofte grense til det komiske.
6.Det var derfor nødvendig for Holst å minne om at Norge og Forbundsrepublikken er de to eneste frontlinjestater innenfor NATO, med grense til den annen maktblokk og med stor likhet i sine problemer i naboforholdet til Warszawapakten.
7.Finlands grense til SovjetUnionen er 1269 kilometer lang.
8.For den har en styrke som ingen overbevisning har, selv om denne skulle grense til fanatisme.
9.I den danske grensebyen Padborg forsøker politiet å komme en organisert menneskesmugling av indere over den tyskdanske grense til livs.
10.I praksis blir det ingen grense for hvilket beløp norske turister kan ta med seg ut av landet, men bankene skal fremdeles rapportere utførsel av norsk valuta over en viss grense til Norges Bank, sier finansminister Rolf Presthus til Aftenposten.
11.Michnik antyder i brevet at ferien ville ha betydd utvandring, og sier at han ikke kunne akseptere tilbudet fordi det ville grense til moralsk selvmord.
12.NPSAP melder at Sri Lanka har innført en marineblokade langs sin maritime grense til India for å stanse geriljaens våpentilførsler sjøveien.
13.Opprørsbevegelsen ARDE hevdet igår å ha erobret San Juan del Norte ved Nicaraguas grense til Costa Rica.
14.Partiet legger særlig vekt på de problemer som kollektivtrafikken på Mosseveien vil bli rammet av som følge av at det ikke eksisterer gjennomgående kollektivfelt fra Oslos grense til sentrum.
15.På den annen side gjør humanetikken kravet om sinnets ærlighet ved erkjennelsens grense til et ubetinget etisk krav.
16.Det særnorske system med importavgifter, kjøpsavgifter og bruksavgifter virker dobbelt hemmende i områder av landet som har grense til Sverige.
17.Amerikanerne har, under de intense rådslagninger som de senere uker har funnet sted om romvåpnene i og utenfor NATO, fremholdt at de vil gå inn i drøftelser med russerne når SDIforskningen beveger seg over den forholdsvis flytende grense til" utvikling" som er dekket av ABMavtalen.
18.Dessuten, det er nok av eksempler som ikke kan forklares på en så enkel måte, og de kan nok grense til det paranormale...
19.Japanerne tror virkelig på høyteknologien, for mange synes det nesten å grense til religion.
20.NORGE henvendte seg før helgen til USA for å be om amerikansk hjelp til å bringe den farlige situasjon langs den sydlibanesiske grense til opphør.
21.Nyerere har kjempet mot den hvite ledelsen i SydAfrika og vært hovedtalsmann for frontlinjestatene, til tross for at han slett ikke har noen grense til SydAfrika og Tanzania knapt nok hører til det sydlige Afrika.
22.Nyhetsbyrået Notimex meldte at en spesialgruppe med Interpolagenter konfiskerte narkotikapartiet efter at de hadde stoppet en lastebil mellom Tijuana og Tecate langs Mexicos grense til California.
Your last searches