Norwegian-English translation of grenseboer

Translation of the word grenseboer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grenseboer in English

grenseboer
landnoun borderer
Similar words

 
 

More examples
1.Hun tar utgangspunkt i hva som samles under begrepet" borderline" - eller det hun på norsk kaller" grenseboer" - en som svever mellom kaos og kontroll, en som er dypt usikker både på seg selv og andre, en som har en utpreget evne til å skape splittelse og forvirring rundt seg.
2.Og ikke minst er det den utbredte fordom overfor psykiske lidelser og mangel på forståelse blant oss som ofte tvinger en nevrotiker og" grenseboer" i tilværelsen over terskelen til ikkeeksistens.
3.En grenseboer føler utrygghet på seg selv, men også en utrygghet i forhold til andre mennesker.
4.Men en grenseboer mangler dette.
5.På norsk er den blitt kalt" grenseboer".
Your last searches