Norwegian-English translation of grensemerke

Translation of the word grensemerke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grensemerke in English

grensemerke
allmennnoun landmark
Similar words

 
 

Wiki
Et grensemerke er et merke som angir en grense. Det finnes flere typer grensemerker. Grensestein er en større stein, ofte med et innrisset merke, symboler eller tekst som gjenkjennes av brukeren.

Your last searches