Norwegian-English translation of grimhet

Translation of the word grimhet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grimhet in English

grimhet
oppførselnoun atrocity, cruelty, barbarism, brutality, barbarity, savageness, brutishness, inhumanity, beastliness, heartlessness, pitilessness, ruthlessness, ferocity, fierceness, savagery
Similar words

 
 

More examples
1.Kid Creole and the Coconuts befinner seg altså, slik jeg tolker det, ved et veiskille hvor den kyniskkommersielle veien synes stadig vanskeligere å gå, og hvor nachspielets sminkeløse grimhet blir en større byrde å bære.
Your last searches