Norwegian-English translation of gris

Translation of the word gris from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gris in English

gris
zoologinoun pig, swine [arch.]
  oppførsel - mannnoun dirty person, filthy person, slob [informal], pig [informal]
  oppførsel - kvinnenoun dirty person, filthy person, slob [informal], pig [informal]
Derived terms of gris
Examples with translation
Ikke spis som en gris.
Similar words

 
 

Wiki
Gris (Sus scrofa domesticus) er også kjent som svin, tamgris og tamsvin og er en underart av villsvin (Sus scrofa). I vitenskapelig sammenheng blir tamgrisen også omtalt som Sus domesticus. Grisen ble trolig først domestisert i det nære Østen for omkring 9 000 år siden[1].

More examples
1.Dette var en snill gris", sa mannen da han fikk smake Idas meget spesielle svinekoteletter.
2.Da jeg selv var helt ung, fant jeg frem til den" krokete gammle gris" - typen i Sir Peter.
3.Serien heter" En gris i rørsla" og kan betegnes som en kriminalkomedie med et samfunnssatirisk tilsnitt, forteller instruktøren Anette Grønneberg.
4.Vi driver med sau og gris, korn og jordbær og poteter, sier Kari Synnøve, som innrømmer at det har vært slitsomt å være så allsidig.
5.Andre ondartede svulster ble diagnostisert hos to storfe og en gris.
6.Da Hartung i tyveårene møtte AnnaEva Bergmann i Paris, var han en anerkjent maler i den kubistiske skolen formet av Picasso, Gris og Braque.
7.De tar for seg hver enkelt gris, knytter en sløyfe rundt maven hans, og plasserer ham i en seng i en eske.
8.Det gjelder bruk med syv kuer og litt gris i skogsbygdene på Østlandet, bruk med åtte kuer på Vestlandet og bruk med tolv kuer på Sørlandet.
9.Det gjelder gårder med nærmere 30 kuer i flatbygdene på Østlandet, bruk med 19 kuer og litt gris på Jæren og bruk med 1819 kuer i flatbygdene på Østlandet.
10.Det kornet vi produserer går da heller ikke i norske mager direkte, men indirekte via gris og andre planteetende dyr.
11.Det meste av det kontrollerte kjøttet forbrukes i Osloområdet, men i 1983 eksporterte Fellesslakteriet storfekjøtt til ØstTyskland og gris til Japan, VestTyskland og Jugoslavia.
12.Det skal fortsatt ikke koste noe å få undersøkt prøver fra produksjonsdyr som ku, gris, sau, rev osv.
13.Det svar fikk fotograf Bård Kjersen i Bergen fra taxisentralen da han forleden natt ringte for å bestille transport for seg selv og en gris.
14.Det viste seg at gris på 120 kilo vandret rundt i Sildreveien.
15.Donald står alltid under de andre Andebybeboerne, størrelsesmessig, beboere av ofte uklar opprinnelse, hund ?, gris ?, hauk ?
16.En del av disse får satt inn biologiske hjerteklaffer, som er klaffer fra dyr - ofte storfe eller gris.
17.En gris er funnet i veikanten ved E6 i Åsen i NordTrøndelag.
18.En innsender klaget i avisen over at hun og hennes mann hadde mistet kjøttkortet sitt helt frem til maijuni 1945 fordi de hadde julegris på 35 kg - en heller spinkel gris.
19.Er det rart han" kjører gris" når han kommer ut ?
20.Fire måneder på en hundre kilos gris er rekorden.
21.Forfatterinnen skriver som en gris.
22.Forhåpentlig vil omleggingen av korntrygdordningen føre gris og høns tilbake til de sentrale korndistrikter, sier han.
23.Fugl, geit, gris kan også bli konfrontert med denne kvinnelige skjebneskikkelse.
24.Grands hovedansvarlige, salgssjef Roald Karoliussen, kan fortelle om åtte forskjellige buffeter, en hel gris og 90 kokker under mesterkokken Peter Obals kyndige ledelse.
25.Gris nummer 100 000 i 1984 ble forleden slaktet på slakteriet til Bøndernes Salgslag i Steinkjer, og den heldige gris ble utstyrt med rød sløyfe efter å ha gått gjennom slakteprosessen.
26.Han har også arbeidet for en rekke kjente kunstnere, som Giacometti, Gris, Picasso og Braque - det sees på veggene i hans hjem.
27.Her er en idealgris (i midten) og en fet gris (under), med muskler i venstre høydedrag og fett i det høyre.
28.Hittil iår er det solgt like mye gris som i hele fjor.
29.Hos gris er det fortsatt halesår, byller og andre infeksjoner spredt i kroppen som dominerer, men lunge og luftveislidelser og leddlidelser er også et stort problem i mange besetninger.
30.I Alsace har hvitvindruen Pinot Gris, som jo er et lite spennende navn, hatt tilnavnet Tokay dAlsace.
Your last searches