Norwegian-English translation of grisle

Translation of the word grisle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grisle in English

grisle
allmennverb give a glossy surface to loaves of bread
More examples
1.Det var å sette deig, bære tilstrekkelig ved av" bakhun" fra skjulet, fyre opp, feie, bake ut brødene, grisle og steke.
Similar words

 
 

grisle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) grislegrislendegrislet
Indikative
1. Present
jeggrisler
dugrisler
hangrisler
vigrisler
deregrisler
degrisler
8. Perfect
jeghar grislet
duhar grislet
hanhar grislet
vihar grislet
derehar grislet
dehar grislet
2. Imperfect
jeggrislet
dugrislet
hangrislet
vigrislet
deregrislet
degrislet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde grislet
duhadde grislet
hanhadde grislet
vihadde grislet
derehadde grislet
dehadde grislet
4a. Future
jegvil/skal grisle
duvil/skal grisle
hanvil/skal grisle
vivil/skal grisle
derevil/skal grisle
devil/skal grisle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha grislet
duvil/skal ha grislet
hanvil/skal ha grislet
vivil/skal ha grislet
derevil/skal ha grislet
devil/skal ha grislet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle grisle
duville/skulle grisle
hanville/skulle grisle
viville/skulle grisle
dereville/skulle grisle
deville/skulle grisle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha grislet
duville/skulle ha grislet
hanville/skulle ha grislet
viville/skulle ha grislet
dereville/skulle ha grislet
deville/skulle ha grislet
Imperative
Affirmative
dugrisl
viLa oss grisle
deregrisl
Negative
duikke grisl! (grisl ikke)
dereikke grisl! (grisl ikke)
Your last searches