Norwegian-English translation of grunnlegge

Translation of the word grunnlegge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunnlegge in English

grunnlegge
allmennverb establish, found, lay the basis
Synonyms for grunnlegge
Derived terms of grunnlegge
More examples
1.Arguspiken Margrethe Moscoso med den først mottatte gave til årets Arguslotteri seks dekketallerkener med gamle seilskutemotiver (her med" Restauration", sluppen som 4. juli 1825 forlot Stavanger havn med 52 norske utvandrere ombord med formål å grunnlegge et settelement i USA).
2.Daværende statsminister Golda Meir sa seg til slutt villig til å grunnlegge Kiryat Arba, som nå er den største av de mer enn 100 bosetningene i området, som ble okkupert under krigen i 1967.
3.De siste 25 år arbeidet professor Sognnaes i California efter å ha vært med på å grunnlegge Schools of Medicine and Dentistry, Center for the Health Sciences, University of California, Los Angeles.
4.En domstol i den polske industribyen Katowice utsatte torsdag på ubestemt tid den påbegynte rettsaken mot Anna Walentynowicz, den kvinnelige kranfører som var med på å grunnlegge Solidaritet.
5.Foruten at han laget veien fra Telemark over Haukeli, og fra Gudbrandsdalen over Fillefjellet til Sogn, Møre og Romsdal, var han, sammen med Thomas Heftye, med på å grunnlegge Den Norske Turistforeningen.
6.Fra Buenos Aires skulle han ta seg frem til Ildlandet, Tierra de Fuego, som utgjør en del av Patagonia - for der å grunnlegge et anarkistisk, pengeløst samfunn hvor bohemens idealer, ikke minst den frie kjærlighet, kunne realiseres.
7.Gi dagens ungdom mulighet til å grunnlegge den freden.
8.Han gikk straks i gang med omorganisering av virksomheten ved sin avdeling, ble redaktør av tidsskriftet Oldtiden som han hadde vært med på å grunnlegge, utga flere avhandlinger og engasjerte seg i byens liv, bl.a. i arbeider for Sørlandsbanen som han gikk inn for med liv og sjel.
9.Han spiller munnharpe på et lasteplan, på vei gjennom natten sammen med andre pionerer for å grunnlegge en ny kibbutz.
10.Ieyasu kom dermed til å grunnlegge Tokugawashogunatet som skulle vare helt frem til 1868.
11.Mindretallet må aksepterer enhet utfra sin minoritetsposisjon eller stille seg utenfor FKP," uten de minste utsikter til annet enn å grunnlegge et betydningsløst lite parti".
12.Salbu har nettopp gått av som daglig leder i Masstor for å fortsette som styreformann i selskapet, som han selv var med å grunnlegge for åtte år siden.
13.Slik oppsto ideen om å grunnlegge et kvinnemuseum, et prosjekt som kunne gi dem muligheter for å arbeide med oppgaver de var kvalifisert for, i egen regi - og for betaling.
14.Sommerens turne avsluttes med gjestespill på Sorø Akademi som jo Holberg var med på å grunnlegge, forteller Liebst.
15.Våren 1983, ved påsketider, besluttet han å prøve å grunnlegge en liten kjøkkenhave på stedet.
16.I sitt forsøk på å grunnlegge en fullstendig naturvitenskap overførte Descartes sitt mekanistiske syn på materien også til levende organismer.
17.For en kvart mannsalder siden var han med på å grunnlegge den såkalte Wienerskolen for fantastisk realisme.
18.Gjennom flere reformer av arbeidslivsloven mellom 1979 og 1982 ble de gitt slik status, noe som også innebar at de kunne melde seg inn i registrerte fagforeninger eller grunnlegge sine egne.
19.Jeg vil gjerne grunnlegge vårt første vokskabinett for politikere og kunstnere og fotballspillere.
20.Kunstnerisk leder for ballettskolen Karel Shook, som døde nylig, var med på å grunnlegge skolen sammen med Mitchell.
21.Mandela var selv med på å grunnlegge ANCs væpnede gren rundt 1960.
22.Tuberkulosesykehuset" Håpets Havn", som søster Annie var med på å grunnlegge for flyktninger fra Kina for 30 år siden, finansieres idag av det offentlige helsevesen i Hongkong.
Similar words

 
 

grunnlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) grunnleggegrunnleggendegrunnlagt
Indikative
1. Present
jeggrunnlegger
dugrunnlegger
hangrunnlegger
vigrunnlegger
deregrunnlegger
degrunnlegger
8. Perfect
jeghar grunnlagt
duhar grunnlagt
hanhar grunnlagt
vihar grunnlagt
derehar grunnlagt
dehar grunnlagt
2. Imperfect
jeggrunnla
dugrunnla
hangrunnla
vigrunnla
deregrunnla
degrunnla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde grunnlagt
duhadde grunnlagt
hanhadde grunnlagt
vihadde grunnlagt
derehadde grunnlagt
dehadde grunnlagt
4a. Future
jegvil/skal grunnlegge
duvil/skal grunnlegge
hanvil/skal grunnlegge
vivil/skal grunnlegge
derevil/skal grunnlegge
devil/skal grunnlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha grunnlagt
duvil/skal ha grunnlagt
hanvil/skal ha grunnlagt
vivil/skal ha grunnlagt
derevil/skal ha grunnlagt
devil/skal ha grunnlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle grunnlegge
duville/skulle grunnlegge
hanville/skulle grunnlegge
viville/skulle grunnlegge
dereville/skulle grunnlegge
deville/skulle grunnlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha grunnlagt
duville/skulle ha grunnlagt
hanville/skulle ha grunnlagt
viville/skulle ha grunnlagt
dereville/skulle ha grunnlagt
deville/skulle ha grunnlagt
Imperative
Affirmative
dugrunnlegg
viLa oss grunnlegge
deregrunnlegg
Negative
duikke grunnlegg! (grunnlegg ikke)
dereikke grunnlegg! (grunnlegg ikke)
Your last searches