Norwegian-English translation of gunst

Translation of the word gunst from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gunst in English

gunst
favoriseringnoun favor, preference
  aksjonnoun favor
Derived terms of gunst
Similar words

 
 

More examples
1.Liberaliseringen vil skjerpe konkurransen mellom de forretningsdrivende om forbrukernes gunst.
2.Det er helt klart at det i tiden som kommer vil bli stadig hardere kamp om kundenes gunst efter at de har kjøpt bilen.
3.Og fremfør vår store takk til Kongen for den gunst og velvilje han viste oss ved å vende tilbake til fredsprisutdelingen efter bombetruselavbruddet.
4.20. juni skal to nye tegnere konkurrere om Osloforumets gunst - og chansen til å vinne i finalen.
5.BBC taper sakte, men sikkert seere til de uavhengige selskapene, og hevder at det er nødvendig med en 41 prosents økning i lisensavgiften for å kunne konkurrere om seernes gunst.
6.Britiske flagg vaiet friskt i vinden og hurraropene kjempet med militærmusikken om mikrofonenes gunst, da marineoffiser og polarforsker Rober Falcon Scott og hans følge søndag formiddag la ut fra Sørenga med kurs for Antarktis.
7.Databladene har en nærmest eksplosjonsartet salgsøkning samtidig som stadig nye blader kjemper om lesernes gunst i kjølvannet av databølgen.
8.De blodige sammenstøtene mellom streikevakter og politi mandag viser tydelig at det nå er en hard psykologisk dragkamp mellom NUM og NCB om grubearbeidernes gunst.
9.De fem demokratiske presidentaspiranter som kjemper om velgernes gunst i syd, er alle som en tilbøyelig til snarest mulig å avvikle USAs militære engasjement i MellomAmerika.
10.Det hadde neppe vært til gunst for noen av de stridende parter.
11.Det kommer til å bli en knallhard kamp om kundenes gunst, med priser og service som de fremste våpen.
12.Det lokale næringsliv fra begge land var prangende tilstede og kappedes om de fremmøttes gunst.
13.Det taler til hans gunst at han da viste menneskelige trekk.
14.Det var jo litt av en gunst, og jeg må medgi at jeg følte meg nokså kry efter den ærefulle invitt, sier Ragin WenkWolff.
15.Dette pionerbandet innen Heavy Metal vil prøve seg på nytt i kampen om publikums gunst nå når Heavy Metal, eller tungrocken, opplever en enorm renessanse både i England og USA.
16.Efterhvert som hans maktfullkommenhet steg, ble hans nærmeste medarbeidere mer og mer til hoffsnoker som traktet efter hans gunst.
17.En 14 siders presentasjonsmappe om seg selv er et av hans bidrag i kampen om nominasjonsmøtets gunst.
18.En annen sak er om unge piker i Wollo får oppleve at guttene kappes om deres gunst.
19.En perfekt organisasjon, penger og favorittstemplet er ikke tilstrekkelig i kampen om velgernes gunst.
20.Er det ikke på tide at Stortinget bestemmer at alle administrative regler skal fortolkes til gunst for publikum ?
21.Følgelig må partiene kunne appellere om velgernes gunst.
22.Hun tok takknemlig imot deres gunst inntil de unge dikternes program ble altfor dogmatisk og preget av teori.
23.I 1979 syntes franskmennene det var overveldende med elleve lister - denne gang stilles det opp fjorten, med tilsammen 1.134 kandidater som skal kjempe om de 35 millioner velgeres gunst og om de 81 franske plasser i EFparlamentet.
24.I den vedvarende kamp om velgernes gunst vil nok noen hver finne fortrøstning i den gamle sannhet at gallup ikke er valg og at velgerfolkets reaksjonsmåter aldri kan bli et spørsmål om matematikk.
25.I en amerikansk valgkamp rettes ubarmhjertige søkelys mot politikere som ber om velgernes gunst.
26.I sine premietariffer tar livselskapene hensyn til kvinnenes lavere dødelighet når den slår ut til ugunst for dem - nemlig ved pensjonsforsikring - mens det sees bort fra kjønnsforskjellen når dødelighetsberegningene ville slått ut til kvinnens gunst - nemlig ved vanlig livsforsikring.
27.I situasjonen som har oppstått efter Indira Gandhis død, opplever man ikke bare at begge supermakter konkurrerer om arvtagerens gunst.
28.Ingen bransjefolk tør imidlertid utelukke at et av de seks selskapene på markedet vil gå til en plutselig nedjustering for å vinne publikums gunst og dermed øke sin markedsandel.
29.Jeg slåss med dusinvis av andre TVkanaler om folks gunst, så hvis jeg ikke kommer opp med noe spesielt, gidder de ikke se på.
30.Kampen om publikums gunst er beinhard, det er viktig å gjøre seg delikat på alle måter.
Your last searches