Norwegian-English translation of høyere

Translation of the word høyere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høyere in English

høyere
allmennadjective superior, upper
  rangadjective superior
  studiumadjective advanced
  fartadjective higher, faster
  karriereother higher up
Derived terms of høyere
Examples with translation
Det skjeve tårn i Pisa er høyere enn kirken.
Du er høy, men han er høyere.
Denne heisen går ikke høyere enn sjette etasje.
Det ble bevist at lopper fra hunder hopper høyere enn lopper fra katter.
Desto høyere vi klatrer, desto kaldere blir det.
Kom igjen da, du kan klappe høyere enn det.
Jeg har aldri datet noen som er høyere enn meg.
Frankrike har høyere fødselsrate enn de fleste steder i Europa.
Hva er høyere dose for voksne?
Similar words

 
 

More examples
1.Aftenposten kan da ikke i ramme alvor påstå at disse tallene ikke viser at det er en klar fordelingsvirkning tilstede av rentefradraget til større fordel jo høyere inntektene er ?
2.Arbeiderpartiet går sterkt ut mot legeavtalen, spesielt fordi noen leger må ta høyere pris enn andre.
3.Da ville bruttonasjonalproduktet ha vært en sjettedel lavere, dersom ikke produktiviteten i resten av økonomien hadde vært 20 prosent høyere.
4.Det er naturligvis ingen tvil om at den ødeleggelse av glassoverflater som er konstatert ved vask i husholdningsoppvaskmaskiner, skyldes bruk av aggressive oppvaskmidler og høyere temperatur enn ved oppvask for hånd.
5.Det må ikke tas høyere festeavgift enn den festeavgiften som gjaldt pr. 26. mai 1983, oppregulert med økningen i konsumprisindeksen fra den måned festeavgiften siste gang ble forhøyet.
6.Dårlige" prøver utgjør ikke sjelden halvparten av stikkprøvene, og for visse matvarer er bakterieinnholdet langt høyere enn det som er akseptabelt.
7.For to av stillingene kreves juridisk embetseksamen, mens det for den tredje kreves høyere utdanning.
8.Forsørgelse" er jo ofte et argument for høyere lønn, noe som allerede Margrete Bonnevie fremholdt i 1950årene og som stadig er like aktuelt, sier Bjørg Aase Sørensen.
9.Hard" valuta kjøpes av utlendinger og selges til høyere kurs, eller tas med til utlandet for kjøp av varer, som så blir sendt med god fortjeneste til bestemte adresser i Polen.
10.Ingrid" gikk som aldri før, høyere og raskere enn alle.
11.Kompetanse" er avdeling for høyere utdannelse ved NAVFs utredningsinstitutt" smaksprøver" fra sine siste forskningsprosjekter, og kaster også nye problemstillinger inn til debatt.
12.Mot normalt" noe høyere dagtemperaturer og noe mer sol.
13.Musikk er en høyere åpenbaring enn all visdom og filosofi.
14.Norges Husmorforbund mener at driftstilskudd til barnehavene skal gå direkte til barnefamiliene i form av høyere barnetrygd, slik at foreldrene selv kan velge hva slags barnetilsyn de ønsker for sine barn, inklusive muligheten til å velge å gjøre dette selv.
15.Nå har ikke læreren din lov til å kopiere fra aviser, bøker og tidsskrifter" står det på forsiden av et fire siders midtsidebilag i" Elev 84", som utgis av Norges Gymnasiastsamband, og distribueres til elevene i den høyere skole i disse dager.
16.Nå ønsker kredittforeningene å etablere en ny type lån som alternativ til PSVordningen - hvor renten ikke skal være normert, men vil bli høyere en 12% p.a.
17.Når Lægeforeningen og Staten har avsluttet forhandlingene om normaltariffen, er leger bundet av avtalen i den forstand at hvis legen tar høyere takst enn avtalen hjemler, kan Staten forlange nye forhandlinger.
18.Når arbeidere i store bedrifter hører om de fete gasjereguleringene for bedriftens direktører, er det nærmest uunngåelig at fagforeningen vil forlange betydelige lønnspålegg, som i sin tur vil føre til høyere priser og økt inflasjon".
19.Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor...
20.Skulle arbeidtakerne opprettholde samme realinntekt som de ville hatt med det skattetrykk regjeringen Brundtland la opp til for 1982, ville lønningene i gjennomsnitt måttet ligge hele 11 prosent høyere i 1985 enn hva som er nødvendig med den beskatning Willochregjeringen foreslår for neste år.
21.The Big Apple" - byen som skråler høyere enn alle andre, som er styggere, surere, dyrere og mer møkkete enn alle andre.
22.Ved lovendringen fikk også politiet myndighet til å utferdige forelegg for forbrytelser når strafferammen ikke er høyere enn fengsel i 1 år".
23.Vil man være journalist i en større avis, er man underlagt en høyere orden.
24.(NTBs korrespondent Finn Persson) For en dyktig idrettsutøver har det alltid vært lett å få stipendium til høyere utdannelse i USA.
25.Allerede i studietiden visste jeg at å undervise i den høyere skole, det ville jeg ikke, hvis da ikke nøden eller djevelen skulle drive meg til det, forkynner han.
26.Bare et par tiendels prosent høyere ramme kunne ha gitt en ramme vi kanskje kunne ha godtatt, sa forhandlingslederen for Akademikernes Fellesorganisasjon, Jørgen Øydvin.
27.Barn må få en høyere prioritering i norsk uhjelp.
28.Bedre her på Storefjell, vi ligger jo høyere, sier en slalåmentusiast fra Gol.
29.Ca. 20 millioner, men hadde vi ikke hatt miniprisbutikkene, ville det nok ha vært enda høyere, svarer avdelingsleder Finne.
30.Da blir man i alle fall ikke overrasket, dersom det skulle vise seg at den aktuelle legen ikke har avtale, og følgelig tar høyere priser enn de med tilskuddsbidrag.
Your last searches