Norwegian-English translation of ha

Translation of the word ha from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ha in English

ha
allmennverb have
  egenskaperverb combine, possess
  allmennother ha
Synonyms for ha
More examples
1.A message for Lord Starford, please !", førte seg som om han skulle ha tilbragt det meste av sin tid på Eton eller Harrow.
2.Agonia" må da ha inneholdt andre overtoner og undertekster enn det som slippes ut nå.
3.Annen runde", dvs. forhandlinger med kreditorene om selve Horten Verft, vil ifølge Syse ha samme opplegg som for skipsengasjementene.
4.Anretningen" til venstre er laget av solide treplater og er utmerket egnet til å ha den ferdige maten på.
5.AntiJanteloven" vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
6.Arbeiderpartiet vil endre lovverket og øke det kommunale rammetilskottet til primærhelsetjenesten slik at helsepersonell kan ha avtale med kommunen eller være fastlønte, og slik at man unngår et toprissystem.
7.At more er et edelt fag, også narren skal ha ordet" lyder en av stykkets mangfoldige humoristiskorienterte utsagn.
8.At reaksjonene dennegang ikke først rettet seg mot den russiske rakettutplasseringen som var begrunnelsen for dobbeltvedtaket i NATO, kan ha den forklaring at den skjedde gradvis og uten offentlighet" er en annen av Børdes hypoteser, som samtidig er selvmotsigende.
9.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
10.Barbara Brøvig" ville trolig ha tålt å gå på en mine hvis eksplosjonen ikke kom midtskips, mener han.
11.Barn skal ikke ha det som sild i tønne !
12.Barn skal ikke ha det som sild i tønne".
13.Bibliotekene må ha adgang til å ta en avgift ved utlån av videogram, men undervisningsprogram bør lånes ut gratis.
14.Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
15.Bomben" ser ut til å ha vært rødmalt med en grønn ring rundt.
16.Bonden skal ha det like godt som andre i vårt land, og det har Stortinget gjennom sin opptrappingsplan nå sørget for at de har.
17.Breisund" ble bøtelagt for å ha dumpet syv tonn reker, eller rundt 10 prosent av fangsten.
18.Brudd på skolereglementet som skulk (ulovlig fravær) eller brudd som fører til refsing / bortvisning skal ikke ha innvirkning på karakteren i orden", heter det.
19.Byen døser i en dvaletilstand som om ingenting skulle ha hendt.
20.Bærum Arbeiderparti kan nå skilte med å ha fått en representant på Stortinget.
21.CDUs gruppeformann i Forbundsdagen, Alfred Dregger, uttalte på et gruppemøte at en tysk deltagelse onsdag ville ha vært" pinlig - der har vi intet å hente".
22.Chemical Rubi" kan ha blitt et offer for regimets offensiv mot kriminalitet.
23.Da Departementet ikke synes å ha reagert mot de sovjetiske mottiltak, er det i Norsk Slavistforbund skapt følelse av at myndighetene godtar SovjetUnionens" rett" til å erklære norske slavister persona non gratae som mottrekk mot utvisning av sovjetiske diplomater i Norge.
24.Da ville bruttonasjonalproduktet ha vært en sjettedel lavere, dersom ikke produktiviteten i resten av økonomien hadde vært 20 prosent høyere.
25.Datasnoking" kaller fagfolk det når noen klarer å trenge seg inn i et dataanlegg de ikke skulle ha adgang til.
26.De 90" vil ha den på sine premisser.
27.De bruker jo opp all filmen, de må ha god råd i norsk presse.
28.De bør følgelig" ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for en uakseptabel risiko...
29.De eneste som kan ha reell innflytelse på oljeselskapenes prispolitikk er myndighetene.
30.De folkevalgte synes å ha stått ganske maktesløse i sine forsøk på å snu den negative utviklingen.
Similar words

 
 

ha as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hahaendehatt
Indikative
1. Present
jeghar
duhar
hanhar
vihar
derehar
dehar
8. Perfect
jeghar hatt
duhar hatt
hanhar hatt
vihar hatt
derehar hatt
dehar hatt
2. Imperfect
jeghadde
duhadde
hanhadde
vihadde
derehadde
dehadde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hatt
duhadde hatt
hanhadde hatt
vihadde hatt
derehadde hatt
dehadde hatt
4a. Future
jegvil/skal ha
duvil/skal ha
hanvil/skal ha
vivil/skal ha
derevil/skal ha
devil/skal ha
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hatt
duvil/skal ha hatt
hanvil/skal ha hatt
vivil/skal ha hatt
derevil/skal ha hatt
devil/skal ha hatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ha
duville/skulle ha
hanville/skulle ha
viville/skulle ha
dereville/skulle ha
deville/skulle ha
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hatt
duville/skulle ha hatt
hanville/skulle ha hatt
viville/skulle ha hatt
dereville/skulle ha hatt
deville/skulle ha hatt
Imperative
Affirmative
duha
viLa oss ha
dereha
Negative
duikke ha! (ha ikke)
dereikke ha! (ha ikke)
Your last searches
ha