Norwegian-English translation of ha hånd om

Translation of the word ha hånd om from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ha hånd om in English

ha hånd om
allmenn? have handled
Synonyms for ha hånd om
Examples with translation
I en alder av seks hadde han lært å bruke skrivemaskin, og sa til læreren at han ikke trengte å lære å skrive for hånd.
Jeg tar hånd om det.
Min høyre hånd er nummen.
Bestemor tar hånd om barna om dagen.
Vil du at jeg tar hånd om hunden din?
Mange barn lever fra hånd til munn i dette landet.
Tom rekker en hjelpende hånd når alt ser ut til å gå helt galt.
Jeg foreslår at vi begge går nå, og lar Tom og Mary diskutere dette problemet på egen hånd.
Similar words

 
 

More examples
1.Brukt på arbeidsledigheten kan vi da konstatere at med samme stigningstakt i ledigheten som hittil under Willcoh vil antall arbeidsledige i neste stortingsperiode stige til en kvart million om Høyre fortsatt får ha hånd om politikken.
2.Her må politikerne avgjøre hvem som skal ha hånd om koordineringen, de private selskaper eller det offentlige, sier Kurt Tviberg.
3.Hver av disse direktørene kan ha hånd om markedsopplegget for fem til seks mindre bedrifter for å hjelpe dem å komme i gang.
4.Men, som kjent, salige er de unge og de friske og de yrkesaktive, for de skal arve riket og ha hånd om budsjettene.
5.OFS har hatt litt for dårlig erfaring med politiske streiker og sympatiaksjoner blant medlemsforbundene, og derfor vil OFS ha hånd om dette sentralt.
6.Denne reformen vil gjøre det enda lettere for kommunene å drive en helhetlig planlegging fordi de vil ha hånd om alle sider ved omsorgen, sier Hestnes.
7.Komiteen som kom med sin innstilling om vaktsentralene i 1981, delte seg i et flertall som gikk inn for en" svensk" ordning, med et aksjeselskap på privat / offentlig basis, mens mindretallet foreslo at Televerket skulle ha hånd om det hele.
8.Atli Dam sier at det er av nasjonal betydning for Færøyene å ha hånd om kirkelivet, på samme måte som sproget og flagget.
9.Blir det en friere konkurranse må vi ha hånd om et telekommunikasjonssystem.
10.Den felles administrasjon som må opprettes, kan så ha hånd om spørsmål som fordeling av områdets ressurser, utviklingen av turistnæringen, opprettelse av en tollunion og lignende.
11.Det offentlige ønsker derimot selv å ha hånd om behandlingen.
12.Ifølge opplysninger i Tokyo er en slik plan nå fremlagt av advokat Mitsuhide Miyata, som distriktsdomstolen i Tokyo har utnevnt til å ha hånd om Sankos forretninger inntil videre.
13.Inntil for halvannet år siden, da flyktningerådet i samarbeide med svenske Rädda Barnen overtok ansvaret for hele prosjektet - for rehabilitering såvel som for videre drift - med svenskene som hovedansvarlige for jordbrukssektoren, mens nordmennene skal ha hånd om yrkesskolen.
14.Jeg er på kontoret mitt i Kapital syv dager i uken, skriver hver dag, og trives med å være journalist, redaktør og samtidig ha hånd om den økonomiske virksomheten.
15.Kravet er at lokale eierinteresser i kystområdene skal ha hånd om 51 prosent av innskutt kapital i matfiskoppdrett.
16.Men så lenge vi selv lever, vil vi gjerne fortsette å ha hånd om samlingen, sier sheika Hussa i likhet med sin mann kan være i begynnelsen av førtiårene.
17.Om hvem som bør ha hånd om formidling av kunst.
18.Personlig mener Thoresen at NRK bør ha hånd om de sentrale, riksdekkende sendinger i en ny TV 2kanal.
19.Statens bygge og eiendomsdirektorat skulle ha hånd om prosjektet, og ansvar for at rammen holdt.
Your last searches