Norwegian-English translation of hann

Translation of the word hann from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hann in English

hann
allmenn? M
Synonyms for hann
Derived terms of hann
Similar words

 
 

More examples
1.Det er for eksempel vanlig at en hann par rer seg med flere hunner, som hver legger seksåtte egg i et felles rede.
2.Jeg tror nok de fleste jegere i kommunen mener som jeg, fortsetter hann.
3.Den nye agurktypen utvikles på en plante med bare hunnblomster, mens den tidligere sorten vokste på en plante med både hann og hunnblomster.
4.Dersom den dominante hannen skilles fra gruppen, rykker en annen hann opp i lederstilling, tar raskt efter forgjengerens oppførsel, og oppnår samme reaksjon som han fra flokken.
5.Dette betyr at en hann vil kunne oppfatte duften av en hunn på flere kilometers avstand.
6.EN typisk problembjørn er en ung hann som er jaget hjemmefra av pappaen sin, efterhvert som han blir konkurransedyktig i kurtisen med egnens binner.
7.Efterhvert blir det dannet en grop i elvebunnen hvor hunnen, som på forhånd har valgt seg ut en hann, skal gyte.
8.Når en ny dominant hann tar kommandoen, viser han allerede efter ett eller to døgn en gjennomført lederoppførsel.
9.Oppstår det en kontrovers mellom ham og en annen hann, går han lett av med seieren.
10.Stolte vinnere i sølvrevklassen med ærespris, Odd Fagerlund fra Lærdal (t.v.) med sitt prakteksemplar av en hann og Arvid Søndrelid fra Gol med vinnertispa.
11.Ulven lever som regel i flokker, hvor det er en hann som er lederen.
12.De parrer seg imidlertid villig med en ny hann når denne overtar haremet.
13.De to skal drive gruppene, med psykolog Hann Hovind som prosjektveileder og Karin Haarberg Aas som fagveileder, samt en styringsgruppe fra barnevernskontoret.
14.Spytteren rynker det meste hann har over ilter stålbart : nese, øyenbryn og panne.
Your last searches