Norwegian-English translation of hanskes med

Translation of the word hanskes med from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hanskes med in English

hanskes med
folkverb handle, treat, behave towards, deal with
Synonyms for hanskes med
Examples with translation
Jeg har fått nok av å hanskes med andre folks problemer.
Similar words

 
 

More examples
1.Denne erotikken er ikke lett å hanskes med.
2.Det siste tiårs opprustning på arbeidsmiljøområdet, samt utbyggingen av bedriftshelsetjenesten, har uten tvil gjort oss flinkere til å oppdage og hanskes med problemet.
3.Efter at myndighetene i Thailand for alvor oppdaget at de selv hadde et narkotikaproblem å hanskes med, er det blitt lettere å arbeide med prosjekter for å få de fattige bøndene i" det gylne triangel" til å legge om sin produksjon til matnyttige vekster.
4.Israel har en serie kritiske problemer å hanskes med : økonomien, det fortsatte militære nærvær i Libanon, de okkuperte områdenes fremtid, forholdet mellom religiøse og ikkereligiøse jøder.
5.Jo større byråkratene er, desto vanskeligere blir de å hanskes med.
6.Men når man vurderer truselen og hvordan Norge skal hanskes med den, må man vel ta i betraktning allierte forsterkninger ?
7.Under så gode forhold anså jeg, før start, at det ville bli vanskelig å hanskes med Miettinen, men gikk likevel ut for å vinne.
8.Alberding fremhevet også den lærdom som selskapet har trukket av det norske offshoremiljøets evne til å hanskes med styring av kompliserte ingeniøroppgaver.
9.Arrangøren gjorde sitt beste, men værgudene var det altså ikke lett å hanskes med.
10.Aslam har blant annet svenskenes store håp, Stefan Sjöström og finnen Hannu Vuorinen å hanskes med.
11.At AUF ikke ser ut til å ville godta at skolens fremste målsetning skal være å gi kunnskaper, får være AUFs problem å hanskes med.
12.Atten ingredienser kan de hanskes med, og det skal være en sjeldenhet i bransjen.
13.Avdelingen har i lang tid vært underbemannet, og de ansatte har hatt vanskelig for å hanskes med pasientene.
14.Blant annet ga tidevannsforskjellen på opp til syv meter mye strøm å hanskes med for deltagerne.
15.Børsens eget dataanlegg har neppe kapasitet til å hanskes med et for stort antall abonnenter.
16.DE forskjelligste metoder er blitt tatt i bruk gjennom tidene av slike regimer når det gjelder å hanskes med brysomme landsmenn i eksil.
17.Danselærerne i Sandefjord har fått et spesielt problem å hanskes med, leser vi i Sandefjords Blad.
18.De fleste som klarer å hanskes med sine alkoholproblemer, gjør det med hjelp av sine nærmeste ; ektefelle, foreldre, venner eller arbeidskamerater.
19.Den danske regjering, som har sine store underskudd og sin vanskelige økonomi å hanskes med, har stampet frem 1 1 / 2 milliard kroner for å informere om og stimulere til overgang til ny teknologi.
20.Denne sysselsettingsveksten viser hvordan de store produsentene av integrerte kretser har utvidet sin produksjonskapasitet for å hanskes med efterspørselen.
21.Dermed står apparatet bedre rustet til å hanskes med de store volumene, mener fondsmegleren.
22.Det ble rene nattineen i Kolsåsbakken der Njård sto for regien, men regelverket til slike FISrenn er da heller ikke helt enkelt å hanskes med.
23.Det kan jeg si nå - jeg var vel ikke den enkleste å hanskes med i dette stridsspørsmålet.
24.Det kan være nokså stridt for en fersk konstabel å hanskes med visse tøffe miljøer.
25.Det må presiseres at dette er spredte synspunkter, og ingen systematisk gjennomgåelse av den problematikk utvalget har å hanskes med.
26.Det viste seg at Castro hadde benyttet anledningen til å tømme fengsler og aslyler og sende klientelet til erkefienden USA, som dermed fikk et spesielt flyktningeproblem å hanskes med.
27.En rekke av de skoler som ble bygget før 1970, er derimot lettere å hanskes med.
28.Et mer politisk samstemt VestEuropa ville trolig gjort toppmøtet vanskeligere å hanskes med for Reagan.
29.Et spørsmål som den nye sjefen vil måtte hanskes med, er hvordan etaten kan komme på offensiven her.
30.Får Frankrike mer enn nok med å hanskes med EF's dramatiske indre problemer ?
Your last searches