Norwegian-English translation of hav

Translation of the word hav from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hav in English

hav
allmennnoun sea
Synonyms for hav
Derived terms of hav
Anagrams of hav

hva

Similar words

 
 

Wiki
«Havet» omdirigeres hit. For filmen ved samme navn, se Havet (film) Hav er det sammenhengende vannområdet som skiller kontinentetene eller noen del av dette område. Over 70 % av jordens overflate er dekket av sammenhengende saltvannsmasser som vi kaller hav og som vi i dagligtale deler inn i tre verdenshav (oseaner): Atlanterhavet, Indiahavet (Det indiske havet) og Stillehavet.

More examples
1.Av hav er du komen" lå på bokhandlerbord i 1970.
2.Bei Doüs oppgave blir å kartlegge fiskeriressursene i Det gule hav.
3.Discovery" skar ut av banen over Det indiske hav og begynte nedstigningen gjennom atmosfæren til Jorden.
4.Isbjørner" i lave grunnlag er som regel ensbetydende med et hav av galopper.
5.Norge på de syv hav".
6.Nå har vår høyeste Keiser samlet alt land mellom de fire hav som sine provinser og fylker.
7.Statsråd Surlien har fått alle muligheter og et hav av tid, men har aktivt valgt en nedlatende linje som dømmer seg selv.
8.(IPS) Spebarnsdødeligheten i LatinAmerika og området rundt Det karibiske hav er nedadgående, og vil fortsette å synke.
9.Begge kaprerne ble skutt og øyensynlig drept, sa Gerald Lasten, regjeringstalsmann på øygruppen i Det karibiske hav.
10.Den beste drikken oss guder gav, har lånt glansen av det store hav, nemlig det hvite skum og det gule rav.
11.Det er mer dramatikk på et sjakkbrett enn på de syv hav, heter det.
12.Laksen skal lukte av hav, ikke som fisk, for å være fersk og førsteklasses råvare, sier mesterkokkene Agnar J. Gjestad (30) og Frode Aga (29).
13.Likevel tenkte jeg mest på hva sjøfolkene opplevde av mareritt, der de fra sine synkende skip måtte kaste seg i et brennende hav av olje som en siste utvei til å redde livet.
14.Men bortsett fra nevnte skuespillere er dette en helt ny oppsetning av" Det stig av hav", med nye skuespillere.
15.Men dette med at alle har et helt hav av talenter gjelder da umulig absolutt alle ?
16.Men noen gode erfaringer tar du vel med deg fra Sjøfarten, som du fikk bragt flott selv om det vel blir mer himmel enn hav i Familien ?
17.Norge og Island, sammen med Danmark, Færøyene og Grønland danner en kjede som USA og NATO har tenkt skal hindre den sovjetiske marine i å komme ut på det åpne hav, skriver det offisielle sovjetiske telegrambyrå idag og viser til rapporter i vestlig presse.
18.Per skal hjelpe meg å velge repertoar for platen, det er jo et hav av stoff, sier Laila, og vi forsøker å finne melodier som ikke er så mye brukt.
19.Stillehavet er på ingen måte et stille hav.
20.Vi har et hav av dårlige erfaringer, erklærte en deltager som er lege og mangeårig rullestolbruker som følge av en ryggmargskade.
21.Vi har et hav av regeler, til dels overlappende.
22.Vi oppdaget røyk bak på" Rollanes", og kort efter var hele båten overtent, forteller skipper Jan Sandblåst ombord på supplybåten" Skandi Hav".
23.16 meter opp rager hun, og er synlig både over hav og land.
24.20. september kl. 11.30 oppdager et japansk P3C overvåkningsfly en sovjetisk ubåt av Golf IIklassen i overflatestilling ca. 47 nautiske mil nordvest for øya Okinoshima i det japanske hav.
25.A / S Hav, som har Helmer Staubo & Co som disponent og Staubofamilien som største aksjonærer, gjennomfører nå en kapitalutvidelse hvor aksjekapitalen utvides fra drøye fem millioner kroner til 6,4 millioner kroner.
26.A / S Hav fremla nylig sitt halvårsregnskap med et betydelig bedre resultat før årsoppgjørsdisposisjoner enn samme periode ifjor - 32 millioner kroner mot 22,3 millioner i 1983.
27.A / S Hav har idag en egenkapital på i overkant av fem millioner kroner.
28.ALLEREDE i 1945 kunne C.J. Hambro betegne seg selv som en" aldrende primadonna", og et par år senere som den" ensomme svømmer på det vildende hav".
29.Aksjene i Hav ble tatt opp til notering da Børs II åpnet 1. oktober.
30.Alle, både turister og pilegrimer, trekkes imidlertid som magneter til den ti mil lange gyldne sandstranden som kranser Goa mot Det arabiske hav og som har plass for alle - et særsyn i kjempelandet India med sine 750 millioner innbyggere.
Your last searches
hav