Norwegian-English translation of hedenskap

Translation of the word hedenskap from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hedenskap in English

hedenskap
allmenn? paganism
Synonyms for hedenskap
Similar words

 
 

Wiki
Hedendom er en betegnelse på de trosforestillinger til en hedning, en person med en hedensk overbevisning, det vil si en religiøs person som ikke er kristen, jøde eller muslim. En hedning er således ikke en ateist (en som ikke tror på en guddommelig herre). I religionshistorisk sammenheng er hedendom en nøytral betegnelse på trosforestillinger fra førkristen tid, men begrepet er ofte negativt belastet og benyttes som synonymt med en vantro eller nedsettende om folk av en annen tro (en som ikke tror på den rådende religion, det være kristen eller muslim).

More examples
1.Bergsøe åpner sin portrettstudie med å fortelle at professor Georg Brandes i en artikklel efter M. Th.s død sier at der i denne forfatterinnes begavelse var en merkelig blanding av hedenskap og kristendom, og at hun i sin ungdom ytret at hun elsket Eros og Jesus like høyt.
2.Dissonansene merkes ikke, begrepene hedenskap og kristendom - Jesus og Eros ble sammensmeltet, forgylt av følelsenes ildskinn.
3.Om møtet mellom hedenskap og kristendom i en stavkirke i Norge og møtet mellom den sene middelalder og den tidlige renessanses skjønnhet som den anes i et slott på Fyn.
Your last searches