Norwegian-English translation of hedning

Translation of the word hedning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hedning in English

hedning
allmenn? Gentile
Synonyms for hedning
Similar words

 
 

Wiki
Hedning er i henhold til oversettelser av Bibelen en person som ikke er jøde (hebraisk gojim). I ikke-bibelsk språkbruk er hedning i stedet en person som ikke er kristen. Begrepet brukes også som adjektiv; hedensk, i heden jord og lignende.

More examples
1.Det er en takksigelse som kommer igjen i den langt senere tilblevne - jødiske læresamlingen Talmud (med" hellener" byttet ut mot" jøde" og" barbar" mot hedning").
2.Jeg var hedning, men jeg hadde hørt at de kristnes Gud var kjærlig og god, og jeg ville så gjerne flytte opp til ham !
3.Kristen eller humanetiker eller hedning, vi må da alle sørge for å få sett denne elleville forestillingen.
4.Noen kaller meg for hedning.
5.For dem var en samaritan noe avskyelig, verre enn en hedning.
6.Jeg har selv, efter en radiodebatt, opplevd å bli utskjelt i telefonen som hedning.
7.Nå har aldri den kristne dåp hatt noe som helst med navngivning å gjøre, men den har svært meget å gjøre med ansvaret for at barnet ikke vokser opp som hedning i en tid som roper efter beskyttelse nettopp for barn.
8.Og er det å være hedning å gå imot at barna i barnehaven fores med kapitalisters kristne helvete, så kall meg gjerne hedning !
Your last searches