Norwegian-English translation of hefte

Translation of the word hefte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hefte in English

hefte
papirverb staple
  reklamenoun booklet, pamphlet, brochure
Synonyms for hefte
Derived terms of hefte
Similar words

 
 

More examples
1.Før livet har tapt" heter et hefte med dette formål, navnet er hentet fra salmedikteren Svein Ellingsen, forfatteren av heftet er Erling J. Pettersen, konfirmasjonskonsulent i Kirkerådet.
2.Kåres lille blå" kalles et hefte Høyre tidligee har utgitt.
3.Leksaker att lita på" heter et hefte, som Konsumverket I Sverige - en isntutisjon tilsvarende Forbrukerrådet - har utgitt.
4.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
5.Søkelys på NATOs strategi" heter et hefte som foreligger i disse dager.
6.Det vil hefte det ved minnet om ham, at han sto i ledelsen for Sovjet i en tid hvor opprustningen fortsatte og spenningen mellom øst og vest øket, fremholdt Førde, som derfor hadde vanskelig for å tro at Andropov vil bli savnet.
7.La oss ikke hefte oss opp i terminologi.
8.Vi har laget et frekt hefte og en frekk lysbildeserie.
9.81 a, jfr. nærværende lovs 83 og 86, straffes i sistnevnte tilfelle med fengsel fra 1 til 12 år og ellers med hefte eller fengsel inntil 10 år, dog i intet tilfelle med høyere straff enn to tredjedeler av den høyeste for forbrytelsen selv anvendelige.
10.Barna får et hefte over Munchs liv som blir lest opp for dem, og så får de et bilde av ett av Munchs malerier som liksom er" deres bilde", som de skal kjenne igjen når de kommer hit.
11.Bourdeaux utgir hvert år et stort hefte med navn og opplysninger om fengslede kristne i SovjetUnionen.
12.Bruk av beroligende midler og sovemidler i aldersinstitusjoner, eldres angst for vold, aktivisering i aldersinstitusjoner - dette er noen av emnene i det første hefte av Gerontologisk Magasin, et nytt tidsskrift som kommer på markedet nå i juni.
13.Den, som ellers uberettiget sætter sig eller andre i Besiddelse af nogen saadan Hemmelighed, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar.
14.Den, som retsstridig bevirker eller medvirker til, at noget aabenbares som bør holdes hemmeligt af Hensyn til Rigets Sikkerhed ligeoverfor anden Stat, straffes med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar, men fra 1 Aar indtil 10 Aar, saafremt Hemmeligheden er forraadt til anden Stat eller betydelig Fare voldt.
15.Den inneholdt riktignok noen feil - blant annet to stavefeil i navnet mitt - men på dette tidspunkt skulle jeg iallfall ikke hefte meg ved bagateller.
16.Derfor har mange skoler gått til anskaffelse av utstyr for å hefte sammen de verste" boklefsene".
17.Dermed slipper også deltagerne å hefte solidarisk for dette lånet, og deres risiko vil aldri overstige deres forpliktelse på 50 000.
18.Dersom du vil vite mer om Mariakirken og kongsgården på Sørengen - og hva som ellers er å finne av fortidsminner i Gamlebyen - anbefaler vi det instruktive og appetittvekkende hefte" Vandringer i Gamlebyen".
19.Desinformasjon er tittelen på et nytt hefte Fritt Norge med NATO sender ut i disse dager.
20.Dessuten tilbyr vi en" Retail Report", et hefte på 50 sider til 400 kroner, som er en ypperlig informasjonskilde for detaljister, med ferske nyheter og ideer fra det internasjonale motebildet.
21.Det ble fredag inngått forlik mellom Wenche Myhre og Allers Familiejournal A / S. Striden gjaldt et hefte," Wenche Myhres minnebok" som følger som bilag til Allers nr. 43.
22.Det er allerede igangsatt arbeide med å lage et hefte med samiske oversettelser av salmer som ikke finnes i de to eksisterende salmebøkene.
23.Det er innsatte som sier dette i et tisiders vedlegg med synspunkter - i et ferskt hefte om grunntanker og virksomhet i" Fengselsprosjektet i Osterøy".
24.Det er professor Jo Hov som tar til orde for dette i siste hefte av det juridiske tidsskriftet Lov og Rett.
25.Det er utarbeidet et hefte til stykket som gir forslag til både for og efterarbeide.
26.Det norske Flyktningeråd har gitt ut et lite hefte om Binh hans egne ord om livet sitt er ført i pennen av Fredrik Schjander - et hefte til å bli klok av.
27.Det skjer i et nytt utgitt hefte" OBOS i tall" - der OBOS presenterer seg statistisk som medlemsorganisasjon, byggherre og boligforvalter.
28.Det trenger forsåvidt ikke være en hel bok, et lite hefte er bra.
29.Dette er noen av opplysningene om varehandelen i hovedstaden i et hefte som Oslo Handelsstands Forening har utarbeidet.
30.Dette går frem av Statens ernæringsråds hefte om utvikling i norsk kosthold.
Your last searches