Norwegian-English translation of heksameter

Translation of the word heksameter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

heksameter in English

heksameter
prosodinoun hexameter
Synonyms for heksameter
Similar words

 
 

Wiki
Heksameter (av gresk hex, «seks» og metron, «mål») er i germansk (tysk, norsk osv.) metrikk et versemål som består av seks takter, vekslende mellom daktyler (tung-lett-lett) og trokéer (tung-lett). Siste takt er alltid en troké, nest siste oftest en daktyl. Verset får derfor alltid seks trykktunge stavelser, mens antall trykklette stavelser varierer.

Your last searches