Norwegian-English translation of hemmet

Translation of the word hemmet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hemmet in English

hemmet
psykologiadjective inhibited
Synonyms for hemmet
Derived terms of hemmet
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har satt opp åtte lerreter som, hvis jeg ikke blir hemmet av været, vil kunne gi deg en forestilling om Norge, om Christianias omgivelser, et land mindre forferdelig enn jeg hadde forestilt meg.
2.Begge selskaper er innstilt på å få en avklaring så snart som mulig, fordi de automatisk vil være hemmet i videre utvikling mens utredningene pågår, sier Per Etholm.
3.Det er klart vi er hemmet når flere sentrale spillere må stå på sidelinjen, men vi klapper ikke sammen for det, sier Jardars nye trener, Svein Tjelle, tidligere trener for Askers damelag (til 1980), guttelag og Alag herrer.
4.Jeg påstår fortsatt at vi har vært hemmet av det nye utstyret.
5.Jeg vil nok merke smerter i ankelen, men jeg tror ikke at jeg vil bli spesielt hemmet av den grunn, sier Hareide.
6.Riktignok var jeg utpå banen i de to første vårkampene mot Molde og Eik, men var så hemmet av skaden at jeg måtte forlate banen tidlig i begge kampene.
7.Svein Arild Jacobsen tok sin femukers gips om ankelen for bare ti dager siden, og var sterkt hemmet.
8.Utviklingen i retning av demokrati i Nicaragua blir også sterkt hemmet av den utenlandske aggresjon mot landet og gir næring til de antidemokratiske krefter blant sandinistene.
9.Vi er fremdeles sterkt hemmet av EFtollen som gjør det vanskelig å selge disse produktene i Europa.
10.Vår industri trenger og fortjener derimot tid til å modernisere uten å være hemmet av unfair konkurranse, sier guvernør Richard Thornburgh i stålstaten Pennsylvania.
11.Alt er i grunnen bare fryd og gammen, for Furnesjenta er også kvitt ryggplagene og den vonde hælen som har hemmet henne.
12.Arbeidet pågår regelmessig, selv om professor Seyersted blir hemmet av plikter ved Universitetet i Oslo og Bjørn Egge på grunn av reisevirksomhet for Norges Røde Kors.
13.Arbeidsforholdene har vært svært kummerlige og seksjonsleder Ole Arnegård i kjøretøyavdelingen legger ikke skjul på at dette hemmet kontrollvirksomheten og derved også trafikksikkerheten.
14.Begge grupperingene har mottatt økonomisk hjelp fra den amerikanske efterretningsorganisasjonen CIA, og amerikanerne har beklaget at den manglende samordningen mellom de to opprørsbevegelsene har hemmet motstanden mot sandinistregjeringen i Managua.
15.Begge selskaper vil nok bli hemmet i sin kursutvikling av at en rekke skipsaksjer kan vise til adskillig mye mer substans enn de to nykommerne.
16.Britene har lenge ment at de betaler for mye til EFkassen, og pengestriden har i mange år hemmet samarbeidet mellom medlemslandene.
17.Bøhn hadde tendens til en liten nøling ved viktige avsnitt og overganger, en nøling som i dette tilfelle ikke var spenningsskapende, men heller fremkalte et lite avbrekk i forløpet og som til en viss grad hemmet den naturlige fremdriften i musikken.
18.De ble ansett for å ha hemmet departementets kampanje for en samling av de vietnamesiske buddhister.
19.De er ikke hemmet av er prestasjonskrav om å skulle kunne krigeer og kongerekker på rams.
20.De kan bli hemmet og usikre når kvinner et tilstede, kan for eksempel ikke banne, sier de, og kommer stadig med små, raske sideblikk og unnskyldninger hvis de skulle glemme seg...
21.Den utstrakte bruk av spørsmål og de mange deputasjonsbesøk både har hemmet bystyret i det beslutningsvirkende arbeide, og stadige utsettelser har ført til at de fleste spørsmål først blir besvart når de er blitt uaktuellte.
22.Dessuten er vi hemmet av skader.
23.Dessuten har han vært hemmet av en dyptgående splittelse ikke i partiet, men blant de demokratiske velgere.
24.Det barn som er legemlig, sjelelig eller sosialt hemmet, skal få den særlige behandling, opplæring og omsorg som dets tilstand krever.
25.Det blir lettere å fatte beslutninger fordi man ikke er hemmet av interne forhold, sier Aukner.
26.Det er aldri morsomt å bli slått, men jeg ville tatt nederlaget hardere om det hadde kommet for noen år siden, mente Grete, som avfeide antydninger om at hun var hemmet av sin lårskade.
27.Det er en psykisk påkjenning å gradvis bli hemmet i livsutfoldelsen, men sammen med andre kan man lettere organisere forskjellige aktiviteter fra gymnastikkøvelser til teaterbesøk, mener Presthus.
28.Det har dessverre vært slik at den manglende kunnskap hos mange leger om arbeidsplassens betydning for sykdom og helseskade har hemmet det forebyggende arbeidet.
29.Det har forøvrig hemmet norsk næringsliv også i SydAmerika at vi ikke har bygget opp et system med blandede kreditter i samme omfang som land vi konkurrerer med, fremholder statssekretæren.
30.Det hemmet arbeidet for denne saken, som partiet hadde slåss så drabelig for bare få år tidligere.
Your last searches