Norwegian-English translation of hestekjøtt

Translation of the word hestekjøtt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hestekjøtt in English

hestekjøtt
kulinarisknoun horsemeat
Similar words

 
 

More examples
1.Vi spiser hestekjøtt på Island.
2.Der fantes alt fra kolonial til vedboder og rammeverksted og egen kjøttforretning som kun handlet med hestekjøtt.
3.Hestekjøtt er en populær rett i Frankrike.
4.I dag importerer verdens land 62 000 tonn kaninkjøtt og 260 000 tonn hestekjøtt pr. år.
5.I de gamle basarhallene var det allslags butikker, også en som bare solgte hestekjøtt.
Your last searches