Norwegian-English translation of hilsen

Translation of the word hilsen from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hilsen in English

hilsen
allmenn? Regards
Synonyms for hilsen
Derived terms of hilsen
Similar words

 
 

More examples
1.Din sjel kan de ikke drepe" heter det i den siste hilsen fra en Solidaritetsavdeling i provinsen.
2.Eg tenkjer ofte på deg," heter Arthur Millers hilsen til Havel, en av Tsjekkoslovakias fremste dramatikere, som har sonet en dom på tre og et halvt års fengsel for å ha talt for frihetens sak, Helsingforsavtalen og Charta 77.
3.En blomstrende hilsen til de norske gjester på døren til den lille leiligheten i trygdeboligen i North Minneapolis.
4.Hilsen fra Norge.
5.Med hjertelig hilsen, Adolf Hitler", skriver Konrad Kujau på papirlapper - med diktatorens" egen" håndskrift - når han oppsøkes i fengslet i Hamburg og gjerne vil vise sine evner som forfalsker.
6.They say I live a fast life", skriver han i sin hilsen til fansen på omslaget til albumet" All summer long".
7.Alt gikk bra og humøret er på topp hos de 28 ombord i" Barbara Brøvig", som her vinker en hilsen via Aftenposten til familie og venner.
8.De fikk jo hilsen fra en av de tiltalte til jul, sier høyesterettsadvokat Staff.
9.Dere skal ikke ta skrittet fullt ut og undertegne skiltene med - om ikke" Ditt veivesen" - så ifallfall" Vennlig hilsen veivesenet" ?
10.Formålet er å aktivisere elevene til avisarbeide og sende en hyggelig hilsen til sjøfolk.
11.Hadde jeg i 1976 visst det jeg vet idag, ville jeg valgt annerledes, sier Nils Otto Hilsen.
12.Harmonien gjestet Moskva med Karsten Andersen for et par år siden, og deres Griegspill var som en fantastisk hilsen fra Griegs land.
13.Med hilsener soldatene imellom, men først og fremst en anledning til slekt og venner hjemme til å sende guttene og jentene i blålue en hilsen med plateønske.
14.Opprettelsen av det nye direktorat er et viktig løft for naturvernet i Norge, og jeg kan bare beklage at vi ikke klarer dette løft i fellesskap idag, sa Surlien, som en" hilsen" til Arbeiderpartiets talere.
15.Send en hilsen til Norge, sier den blinde 13åringen Liza Mercado.
16.Alle klientene får en personlig hilsen ved fødsel, de får tilbud om å være med i en mor / barngruppe, om temaundervisning - og er de enslige og trenger barnepass noen timer for å komme til byen og gjøre ærend, er det en fast barnevaktordning organisert fra kontoret.
17.Applaus brøt ut da Bjartmar Gjerde sendte sin hilsen nordover i begynnelsen av Frokostfjernsynets julesending.
18.Billig kulturpolitikk, mener ArnePeter Rognan og sender en hilsen til Nordisk Ministerråd, Nordisk Kulturråd, NOMUS, UD og interesserte plateselskaper.
19.Bjarne Grevskott Larsen hadde den aller nærmeste venneskaren med seg i en versifisert hilsen til academicus jubilanticus Christiansenius.
20.Borgermesteren i Nagasaki sa i sin hilsen at bomben over hans hjemby 9. august 1945" må bli den siste".
21.Brusletten uttrykte stor tilfredshet over den oppslutning det hadde vært omkring fredsskipet i Panama og sendte sin personlige hilsen til landets president.
22.Både under gudstjenesten og utenfor kirken viste mengden gjentatte ganger Vtegnet, Solidaritets hilsen under unntakstilstanden.
23.Castro sa at Kennedy hadde sendt ham en privat hilsen et år efter Cubakrisen med forslag om en dialog.
24.DENNE lille hilsen på en vegg i Fiskehallen synes betimelig og er tatt til følge.
25.Da jeg på vegne av vennene frembar en hilsen under Reiulf Steens 50årsdag tillot jeg meg å si periodevis nesten ordrett det samme som Knut Berg.
26.Den 4. juli er et symbol på frihet for hele verden - noe vår president, Ronald Reagan, har minnet om i sin hilsen til denne dagen.
27.Den er en hilsen til Norge fra steppene i SydøstEuropa.
28.Den høytidelige åpning ble foretatt av kirkeministeren, statsråd Kjell Magne Bondevik, det var også hilsen ved fungerende ordfører i Kristiansand, Oddvar Hodne, før det var tid for kveldens musikalske program, Arthur Honeggers oratorium" Kong David".
29.Den moderne platinamynten fra Man er vel en spesiell hilsen til investorer.
30.Den tredje" Når dine penger blir verdiløse", og den fjerde, boken om Oslo med personlig hilsen fra ordfører Albert Nordengen.
Your last searches