Norwegian-English translation of hindring

Translation of the word hindring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hindring in English

hindring
allmenn? obstacle
Synonyms for hindring
Similar words

 
 

More examples
1.Alder ingen hindring" er navnet på radioens nye fredagspost ledet av Kjell Thue.
2.Jeg er av den formening at fylkeskommunene i slike tilfeller neppe kan legge hindring i veien for henvisning ut av fylket.
3.Det er åpenbart at den direkte hindring for en høy og jevn boligproduksjon er svikt i efterspørselen, og denne må stimuleres gjennom bedre låneordninger, sa Orten.
4.Det nye programmet," Alder ingen hindring", er programdirektør Gunnar Grans ide og vil bli sendt i beste sendetid mellom Dagsrevyen og" Detektimen" fredag kveld.
5.Efter min mening er bruken av veiledende pris, som sammenligningspris i markedsføringen, ofte er hindring for reell priskonkurranse, sier Lundgaard.
6.En fastfrysning av atomvåpenarsenalene vil sementere ubalansen og være en alvorlig hindring i anstrengelsene for å oppnå reelle reduksjoner i arsenalene.
7.I barneklassen synes jeg nesten hjelm burde være påbudt, men ikke i ungdomsklassen fordi de eldre ville ta det som en hindring i og med at hørselen spiller en rolle i slalåmløypa.
8.Jeg er enig i mye av det som Anna Wahlgren sier om barns behov for at foreldrene er tilgjengelige, så de ikke skal føle seg som en hindring.
9.Når svensker og dansker ikke ser avstanden som noen hindring for å selge sine produkter, er det vel ingen grunn for oss til å frykte den, sier den norske generalkonsulen i Sydney, og mener at norske produsenter generelt har mye å hente i Australia som interessant marked.
10.Selv om vi selvfølgelig ikke er interessert i å være til hindring for handelen.
11.. tillitsvalgte i organisasjonene, som har krav på permisjon for organisasjonsmessige oppdrag, vil oppleve det som en hindring for utførelse av sine verv.
12.Albertsen sier imidlertid at det ikke trenger å være noen hindring at Odd spiller i 3. divisjon.
13.Andre ting vi vil foreslå er moderat kjønnskvotering kvinner foretrekkes når de er like kvalifiserte som menn, kvinner må komme med i styrende organer på alle nivåer, vi må komme mer med i mannsdominerte særforbund, lover og regelverk må endres så det ikke utgjør en hindring for øket kvinnedeltagelse, kurs må lages og kvinner skoleres.
14.At været er vinterkaldt, er ingen avgjørende hindring med hensyn til shopping, eftersom byens forretningsstand har satset enormt på flere kilometer med oppvarmede, innebygde butikkkorridorer - de såkalte galleriene.
15.BSKs politiske program er nemlig så hemmelig at det ikke engang kan vises frem for retten, noe som kan bli en alvorlig hindring for alliansens mulighet til å løse sitt boligproblem.
16.Barn var så å si ingen hindring lenger.
17.Bækkelaget kvittet seg med en ny hindring på veien mot seriegullet i damenes 1. divisjon i håndball, da arvefienden Nordstrand ble beseiret 2118 i Bækkelagshallen søndag kveld.
18.Copeland har visstnok aldri sett en ballett i sitt liv, og har heller ikke lest" King Lear", men det er ingen hindring...
19.Da synden ble sonet, forsvant den avgjørende hindring for menneskets gjenforening med Gud.
20.De beredet grunnen for et skifte ved morgendagens valg, men den store hindring var at Jo Benkow i utgangspunktet var innstilt på en ny periode.
21.De kommer i juli / august, men YFUNorge skaffer midlertidig hjem dersom vertsfamilien er på ferie i dette tidsrommet, slik at ferie ikke skal være noe hindring for dem som ønsker en årselev.
22.De lever ut følelsene hele tiden, intellektet er ingen hindring.
23.Den avgjørende hindring er, ifølge Gromyko, at det er militaristene i USA som har vunnet den interne amerikanske strid.
24.Den avgjørende hindring er de høyreorienterte dødspatruljers herjinger.
25.Den enorme mengde av raskt forgjengelig, faktisk informasjon som man fremdeles krever at studentene skal huske til eksamen, representerer i seg selv en avgjørende hindring for utviklingen av ferdigheter, verdier og holdninger, nødvendige for en ansvarlig utøvelse av legegjerningen i praksis.
26.Den store høyden er en hindring.
27.Den største hindring for å nå disse målene vil være de profesjonelle personer som lever av" helseydende næringer" og som fremholder sin egen eksistens som avgjørende for pasientenes ve og vel.
28.Den vennskapelige stemning til tross, har Zhao gjort Reagan oppmerksom på at" USAs hårdnakkede lojalitet overfor Taiwan er en avgjørende hindring", for en ytterligere bedring av forbindelsene mellom Peking og Washington.
29.Denne hendelsen er altså ikke lenger noen hindring for forbindelsene mellom Japan og Sovjet.
30.Denne selvgodhet er en alvorlig hindring for god eldreomsorg, sa Åsa Rytter Evensen bl.a. Hun mente også at noe av årsaken til at verdinormene forskyves, er den stigende profesjonalisering og profesjonskampanjen, og sa avslutningsvis at skal vi skape rettferdighet, må vi gi mest goder til dem som har minst fra før.
Your last searches