Norwegian-English translation of hinduisme

Translation of the word hinduisme from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hinduisme in English

hinduisme
religionnoun Hinduism
Similar words

 
 

Wiki
Hinduisme er en av de store verdensreligionene med over 1 milliard tilhengere, [1]. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.[2] Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma (????? ????) (den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion. Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger.

More examples
1.Frederick Tristan er en lærd forfatter, med 15 romaner bak seg, fulle av buddhisme, hinduisme, hermetisme og grubling.
2.Religionen ble grunnlagt med en monoteistisk trosbekjennelse, i et forsøk på å forene islam og hinduisme, men de fleste av de hinduistiske trekkene ble snart forlatt.
3.Uansett utgangspunkt må man derfor være enig med Hellern i hans ønske om å innføre religioner som hinduisme, buddhisme eller islam i grunnskolens kristendomsundervisning.
4.De to ikkekristne religioner som er sterkest representert hos oss, er vel hinduisme og islam.
5.For eksempel bygger tradisjonell indisk medisin på hinduisme.
6.Innenfor dagens hinduisme er kastevesenet under oppløsning.
7.Noe helt tilsvarende skjer i andre land i deres forhold til den dominerende religion, hva enten den heter islam, hinduisme, buddhisme eller jødedom.
8.Også i den senere hinduisme står guruene, de hellige menn, sentralt som forbilder og lærere.
9.På dette grunnlag skapte han en ny form for hinduisme med appell også til Vestens folk.
Your last searches