Norwegian-English translation of hjem

Translation of the word hjem from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hjem in English

hjem
plassnoun domicile [formal], home, residence, residency
  medisinnoun home
  allmennnoun residence
  botanik - zoologinoun habitat
Synonyms for hjem
Derived terms of hjem
Examples with translation
Hvor enn du går, vil du aldri finne et bedre sted en ditt eget hjem.
Jeg ringer dem i morgen når jeg kommer hjem.
La oss gå hjem.
Alle untatt en av arbeiderne gikk hjem.
Kan du være så snill og kjøre meg hjem?
Far kom hjem for rundt ti minutter siden.
Jeg traff en hund på veien hjem.
Da jeg kom hjem, oppdaget jeg at jeg hadde mistet lommeboken min.
Når kommer hun hjem igjen?
Tom vil ikke gå hjem alene.
Tom kommer snart hjem igjen.
Han kommer hjem klokka halv seks.
Jeg kommer hjem halv tre.
Jeg kjører deg hjem.
Skal vi gå hjem?
Nå kan du gå hjem.
Klarer du å finne veien hjem?
Vi er på vei hjem.
Når kommer du hjem?
Jeg er på vei til Toms hjem.
Similar words

 
 

Wiki
«Hjem» er den norske oversettelsen av den gamle amerikanske folkevisa «Home on the Range», gjort av Arne Bendiksen i 1965 til en plateinnspilling med Kirsti Sparboe. Arne Bendiksens frittstående oversettelse ble en kjempesuksess, og «Hjem» solgte i over 50 000 eksemplarer, og lå 15 uker på VG-lista med 3. plass som høyeste plassering.

More examples
1.100 valgurner ble plassert i et privat hjem i Leyte.
2.Ambrosiana" er kanskje den aller enkleste å få til å blomstre nøyaktig til jul, skriver Hjem og Fritid.
3.Ankret Suez klokken 07.16" hjem til Norge.
4.At tiden snart er inne for" alminnelige" ikkefranskmenn til å kjøpe seg et såkalt alternativt hjem i Provence, synes udiskutabelt.
5.Bomben" falt i bakken ca. 60 meter fra hans hjem og utviklet et kraftig rødt lys som varte i over to minutter.
6.Botta" spilte bare en eneste treningsmatch i NordAmerika, hvorpå han ble vraket, og derefter reiste hjem til Norge.
7.De gamles hjem" i Løten har forøvrig vært en hodepine for kommunen helt siden pensjonistene for tre år siden flyttet inn i nye og moderne lokaler.
8.De gamles hjem på Løten", er tatt ned fra portalen.
9.De røde" dro fredag hjem med 20 i kofferten, efter å ha slått Queens Park Rangers 20 i London.
10.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yter hun innsats i penger, og følgelig er aktiva i sameie.
11.Det er med dyp sorg og beklagelse vi har mottatt meldingen om at statsminister Indira Gandhi er drept i et attentat i sitt hjem i New Dehli.
12.Dra hjem !
13.En mann kommer hjem til Tyskland.
14.Et eget hjem er et av våre fremste status som voksne.
15.Formålet med denne lov er å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
16.Germa Lionel" har ligget i opplag i Arendal helt fra det kom hjem efter to måneders arrest i Libya.
17.Gjenerobring av kirkebenkene"," Ny giv i menighetens dåpsarbeide"," Kirken - et hjem for alle" og" Kirken i samfunnet".
18.hjem, gå hjem efter hjelp," brøler jeg.
19.hjem og gjør jorden deilig !
20.Heimat" åpner med at hovedpersonen, Paul Simon, kommer gående hjem fra krigen i 1919.
21.Hitra", den tidligere ubåtjageren som gikk i skytteltrafikk mellom Shetland og Norge med forsyninger og agenter under krigen, ble hentet hjem fra Sverige ifjor.
22.Hjem kom han.
23.Hvordan kan en stortingsrepresentant ta med seg hjem fra Østen varer til en verdi av 17 000 kroner og så tro at alt er i orden hvis han betaler toll for et par flasker rødvin ?
24.Høyre frem - trygge hjem" har inspirert Ulf Aas til ovenstående.
25.Jaså, du lever ennå", sa venner i Hortendistriktet hver gang han kom hjem på perm fra flyskolen i 1924.
26.Jeg hadde intet spillerom og kunne ikke ha handlet anderledes", sier forsvarsminister Manfred Wörner - som for ikke mange år siden inviterte ungkaren Kiessling hjem til sin families julefeiring.
27.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
28.Jeg tror at jeg, hvis jeg ikke hadde reist hjem fra England i 1917, hvis jeg ikke i alle disse årene hadde levet sammen med Russland, ikke kunne ha skrevet mer.
29.Jeg vil hjem til menneskene".
30.Kanarifuglene" drog hjem til Lillestrøm efter å ha fått seg et alvorlig skudd for sin fremgangsrike baug, for VIFseieren var ikke ett mål for liten.
Your last searches