Norwegian-English translation of holde igjen

Translation of the word holde igjen from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde igjen in English

holde igjen
allmenn? hold back
Synonyms for holde igjen
Similar words

 
 

More examples
1.Boreslam skal holde igjen mot gasstrykket i borebrønnen.
2.Britene prøvde å holde igjen, men lyktes ikke på dette punkt, sier Munkejord.
3.Det er de beste elevene som skal frem - her er det ikke snakk om å" holde igjen" undervisningen i en klasse for å kunne trekke efternølerne med.
4.Faktum er at komiteen torsdag eftermiddag forsøkte å holde igjen offentliggjørelsen av Vegards uttak for å gjennomgå de formelle sidene av saken enda en gang.
5.For å få til dette, har det vært nødvendig å holde igjen noe på enkelte områder.
6.Grunnen til at president Reagan har klart å holde igjen for krav til nå, skyldes trolig den sterke veksten i amerikansk økonomi det siste året.
7.Gunde Svan demonstrerer hvordan han har trent muskulaturen for å bli bedre med skøytetak, mens Ove Aunli prøver å holde igjen sykkelen.
8.Han erklærte at Bonn vil holde igjen på utgiftssiden i Brussel.
9.Langslet trakk frem at de politikerne som snakker høyest om kabelutbyggingens store fremtidsutsikter i Norge, ofte er de første til å holde igjen overfor dem som skal gi denne utbyggingen større fart.
10.Mens han vanligvis må holde igjen, rasjonere med kreftene, på 1000 meter, måtte han idag jobbe hele veien.
11.Politisk handlekraft vil i denne situasjon måtte bety at man har evnen til å holde igjen, dvs. å efterleve det store budsjettkompromisset fra ivår.
12.Så ved å holde igjen Groningenproduksjonen og heller satse på nye felter, sikrer nederlenderne seg store inntekter også langt inn i neste århundre.
13.Tannpirkerne må nappes fort ut, men pass på å holde igjen fisken med den ene hånden så ikke ruladen ødelegges.
14.Ved å holde igjen på våre egne lønnskrav vil vi bidra til å sikre arbeidsplassene både i det private næringsliv og for oss selv.
15.Vi bør holde igjen for ikke å øke priser og privat forbruk.
16.Vi forstår Anna Lunden som vil" holde igjen" ungjenta litt, men at Eikeli trenger Elin på banen, synes vi helgens kamper viste klart.
17.Willoch forklarer samtidig hvorfor vi må holde igjen med oljepengebruken idag.
18.Vi vet ikke sikkert, men føler på oss at de godtar de moderate oppgjør som er gjennomført av hensyn til viktigheten av å holde igjen kostnadsutviklingen, og kanskje ikke minst av hensyn til at beskjedne lønnstillegg kan bidra til å trygge en del utsatte arbeidsplasser.
19.Det mest sannsynlige ville være å be Statoil om å holde igjen Statfjordproduksjonen.
20.Finansministerens oppgave består for en stor del i å holde igjen.
21.Til helgen blir det ikke snakk om å holde igjen.
22.Vi kan jo ikke holde igjen, gatene må brøytes og strøs, understreker han.
23.Andre må være villig til å holde igjen på sin velstandsutvikling for å få dette til.
24.De er jo nesten ikke til å holde igjen...
25.De som nå vil holde igjen påpeker derfor at en videre sterk vekst i 1985 skjer fra et høyt nivå og at bankene selv i dagens pressede situasjon tjener like godt som de gjorde for noen år siden, og trolig like godt som næringslivet rundt dem.
26.Det er ingen grunn til å holde igjen på dette, men foreldre må selvsagt ikke legge press på barna for å få dem til å lære.
27.Det er nettopp denne erfaring som bl. a. får Reaganadministrasjonen til å holde igjen matvarehjelp og annen bistand til nødlidende som lever under regimer Washington ikke liker.
28.Det høye rentenivået har utvilsomt bidratt ytterligere til å holde igjen investeringene.
29.En viktig oppgave for regjeringen i dagens situasjon er å holde igjen, slik at det store presset på varer og tjenester ikke får prisene til å løpe løpsk.
30.Er det ikke noe av et tankekors at pressen har kunnet holde igjen så lenge mot folkeflertallet ?
Your last searches