Norwegian-English translation of holde inne

Translation of the word holde inne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde inne in English

holde inne
følelserverb hold back, hold in, suppress
Synonyms for holde inne
Anagrams of holde inne
Similar words

 
 

More examples
1.Det betyr ikke at de som i sitt daglige virke ser skjevheter og problemer, skal holde inne med sine observasjoner og meninger.
2.Disse vil man imidlertid kunne holde inne i brennkammeret.
3.Det er ikke kjent hva man eventuelt kom frem til, men ifølge arabiske kilder i Moskva ba det sovjetiske vertskapet Gadafi om å holde inne med de skarpeste utfall mot Israel på den pressekonferanse som obersten omsider ga før avreise.
Your last searches